Utnytt takflatene  

Å utnytte takflatene er strakstiltak nummer fem for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050. og gjelder både for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter.

Hvorfor?  

Tak er en sjelden utnyttet ressurs. Fremtidig fortetting aktualiserer dette enda mer. Det er et økt behov for overvannshåndtering, lokal energiproduksjon, biologisk mangfold og rekreasjonsområder. For mange dyr og insekter er store grå flater med lang avstand mellom blomster og vekster deres største hinder. Innføring av blå-grønne tak kan derfor både drøye vann og gi hvilested og boområder til sårbare arter. Bruk taket smart! 

I likhet med flere andre tiltak vil det å iverksette dette strakstiltaket forberede byggeier og eiendomsforvalter på fremtidige lovkrav. Oslo Kommune har for eksempel kriterier for vurdering av klimakonsekvenser i planprosessen hvor blant annet blågrønne tak nevnes som et av tiltakene innenfor temaet «overvannshåndtering». Plan- og bygningsetaten skal vurdere alle innsendte planer opp mot klimakriteriene. 

Hvordan?  

  1. Kartlegg hva takflatene kan benyttes til med mål om å gjennomføre ett eller flere av tiltakene nevnt nedenfor: 
  2. Sørg for å involvere bygningsfysikker i tidligfase ved prosjektering av blå-grønne tak eller ved innføring av tiltak på gamle tak. 
  3. Bruk gjerne sjekkliste for blå-grønne tak. 

Lær mer: