Etterspør utslippsfri byggeplass

Å etterspørre utslippsfri byggeplass er strakstiltak nummer 20 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvordan?

Utslippsfri byggeplass innebærer at man benytter energikilder som ikke fører til lokalt utslipp, som kan være elektrisitet, hydrogen
eller fjernvarme.