Innfør individuell måling av energi

Å innføre individuell måling av energi er strakstiltak nummer 15 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket er hentet fra BREEAM-NOR Ene 02 (2 poeng): Aktuelle forbruksdata for elektrisitet OG oppvarming og kjøling vises for brukerne på en godkjent skjermenhet(er) for avlesning av energi. Dette kan for eksempel være å gjøre forbruksdata tilgjengelig via en app.