Innfør energi- og miljøledelse

Å innføre system for energi- og miljøledelse er strakstiltak nr. 4 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Der er et stort potensiale for å spare energi i allerede eksisterende bygg. Vi anbefaler å systematisk kartlegge de tiltak man kan gjøre. Her spiller oppfølging en viktig rolle, av at de faktiske forandringer man ønsker, blir fulgt.

Hva:

  • Etablere kartlegging og systematisk oppfølging av driften

Hvordan:

  • EOS-systemer
  • BREEAM-In-Use gjennomgang
  • Egne systemer

Hvorfor:

  • Eksisterende bygg har et stort energisparepotensiale
  • Fang Energi-tyven viser at mange lave frukter gir stor effekt
  • Systematisk kartlegging og oppfølging gir resultater

Hjelp til implementering av tiltak

Veiledere:

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres her på byggalliansen.no.