Miljøsertifisér organisasjonen

Å miljøsertifisere organisasjonen er strakstiltak nr. 1 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor?

Stadig flere kunder forventer at selskap kan dokumentere systematisk miljøarbeid. Vi anbefaler eiendomsselskap å innføre et system for miljøledelse som sikrer at selskapet har klart definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre disse målene. Hvis du i tillegg sertifiserer deg, blir det enklere å dokumentere miljøarbeidet. En tredjepartsertifisering vil bidra til at miljøledelsen er troverdig utad. En jevnlig gjennomgang av eksternt fagmiljø kan også gi en nyttig påminnelse om å følge opp egne ambisjoner.   

Hvordan?

  1. Sertifiser organisasjonen ved hjelp av et tredjepartsertifisert miljøledelsesystem. ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn er etablerte miljøledelsesertifiseringer i markedet. 
    • Det viktigste er imidlertid å bygge en intern kultur for å følge opp egne miljømål. Det er viktig med gode forberedelser og at man er innforstått med hva en slik prosess innebærer. Forankre derfor arbeidet med toppledelsen. Vent med oppstart til eiere og ledelse er motivert, og er villige til å sette av nødvendig tid og ressurser. Det forestående arbeidet må være forankret i hele bedriften. Få flere tips ved å lese «Miljøsertifisering av eiendomsselskaper».  

Lær mer

Innledning

Ved Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

Innføring i ISO 14001 og Miljøfyrtårn

Ved Anne Katrine Sjøholt, prosjektleder WSP Norge AS

Linn Grøtberg, Miljøfyrtårn

Storebrand Eiendoms erfaring med Miljøfyrtårnsertifisering

Ved Unni Hofstad, Storebrand Asset Management