Miljøsertifisér organisasjonen

Å miljøsertifisere organisasjonen er strakstiltak nr. 1 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Vi anbefaler eiendomsselskap å innføre et system for miljøledelse som sikrer at selskapet har klart definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre disse målene. Miljøledelsesystemet bør være 3.parts sertifisert for å være troverdig utad. En jevnlig gjennomgang av eksternt fagmiljø kan gi en nyttig  påminnelse om å følge opp egne ambisjoner. ISO 14001 eller Miljøfyrtårn er etablerte miljøledelsesertifiseringer i markedet. Det viktigste er imidlertid å bygge en intern kultur for å følge opp egne miljømål.

Hjelp til implementering

Faktaark:

Lenker:

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Se opptak og presentasjoner fra frokostmøte om miljøsertifisering, 4. november 2016:

Innledning
ved Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

Innføring i ISO 14001 og Miljøfyrtårn
ved Anne Katrine Sjøholt, prosjektleder WSP Norge AS

Linn Grøtberg, Miljøfyrtårn

Storebrand Eiendoms erfaring med Miljøfyrtårnsertifisering
ved Unni Hofstad, Storebrand Asset Management