Innspill til myndighetene

Vi deltar i høringer og andre prosesser av betydning for vårt arbeid og våre medlemmer. Her kan du gi innspill på høringer under arbeid og lese våre tidligere innspill til myndighetene.

Gi innspill til kommende høringer

Kommende høringer Forslag til høringssvar fra Grønn Byggallianse Mer informasjon Frist for innspill til Grønn Byggallianse
Høring om ombruk av byggevarer Forslag til høringssvar kommer 15.10.2021. Send dine høringsinnspill til: post@byggalliansen.no. Merk e-posten med Ombruk-høring. 29.10.2021
Alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv.) Forslag til høringssvar kommer 22.10.2021

 

Tidligere høringer

Filtrer på stikkord