Metode for klimagassberegninger for bygninger NS 3720

Vi er meget positive til at vi får en standard for klimagassberegninger for bygninger og er i all hovedsak enig i forslaget til standard NS 3720 som er på høring. Vi håper standarden kan tre i kraft så raskt som mulig.

Vi tror det er klokt å legge opp til en to-scenario løsning for utslippsfaktor for el.