Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Les innspill til forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom februar 2018.

Her er våre innspill til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. NVE foreslår blant annet å innføre en nettleie basert på et abonnement hvor alle kundene i nettet betaler etter hvor mye strøm kunden bruker i løpet av en time.