Ofte stilte spørsmål om materialer i BREEAM-NOR

Under finner du vanlige spørsmål tilknyttet materialer i BREEAM-NOR v.1.1. (2012)

Nei, det finnes ikke BREEAM-NOR godkjente produkter. Det finnes derfor heller ikke produkter som er «Very Good» eller «Excellent».

Siden det ikke finnes BREEAM-NOR godkjente produkter hvorfor får produsentene/leverandørene spørsmål om de har BREEAM-NOR godkjente produkter? Sannsynligvis er de som stiller spørsmål ikke godt nok kjent med kravene i manualen.

Et enkeltprodukt gir ingen poeng i BREEAM-NOR, men et produkt kan bidra til at bygget oppnår et eller flere poeng under emnene HEA 9 Forurensning i innemiljø, MAT 1 Materialspesifikasjon og MAT 5 Ansvarlig innkjøp av materiale.

 • Informer om at det ikke finnes BREEAM-NOR godkjente produkter. Henvis f.eks. til disse spørsmålene på NGBCs nettside.
 • Sjekk om produktet omfattes av kravene i BREEAM-NOR emnene HEA 9 Forurensning i innemiljø, MAT 1 Materialspesifikasjon og MAT 5 Ansvarlig innkjøp av materialer. Det er ikke alle produkter som omfattes av kravene.
 • Dersom produktet omfattes av kravene (se spørsmål nedenfor), utarbeid dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller kravene.
 • Dersom produktet ikke omfattes av kravene, kan det være fornuftig å utarbeide et dokument el.l. som forklarer hvorfor produktet ikke er omfattet av kravene. Dette dokumentet kan da sendes ut til de som etterspør dokumentasjon og/eller legges ut på eget nettsted.

Produsenter/leverandører kan få mange henvendelser om at de skal dokumentere om et produkt oppfyller kravene i BREEAM-NOR. NGBC anbefaler at dokumenter som viser at produktet oppfyller kravet til HEA 9, MAT 1 og MAT 5 samles/utarbeides og at de legges lett tilgjengelig på produsentens/leverandørens nettside. Da kan interesserte enkelt få tak i den dokumentasjonen de har behov for. Det finnes mange eksempler på at produsenter har gjort dette, for eksempel Weber.

Det eneste minimumskravet som stilles, er til produkter i gitte produktgrupper (se nedenfor) om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR manualen (MAT 1.5 Miljøgifter).

Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

 • Bygningsplater
 • Vinyl gulvbelegg
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Bygningsplater (bla polykarbonat)
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste og finnes på s. 388 i BREEAM-NOR v.1.1 manualen.
* Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EPD – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten)
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010)
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter)
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

For å oppnå «Very good», «Excellent» eller «Outstanding» må prosjektet tilfredsstille kravene i HEA 9. Derfor er det mange prosjekter som setter krav til produkter at de må tilfredsstille HEA 9.

HEA 9 omfatter følgende produkter (tabell 5.5 s. 108 i BREEAM-NOR manualen):

 • Interiørmaling og lakk (kravene står ikke i tabell 5.5, men under pkt. 3. på s. 107 i BREEAM-NOR manualen)
 • Trepaneler (sponplater, fiberplater inkl. MDF, OSB, sementbundne sponplater, kryssfiner, heltrepanel og akustikkplater)
 • Trekonstruksjoner (limtre)
 • Tregulv inkl. parkettgulv
 • Halvharde gulvbelegg, tekstilgulvbelegg og laminatgulv (vinyl/linoleum, kork og gummi, teppe og laminatgulv)
 • Himlingsplater
 • Gulvlim
 • Fugemasse
 • Veggkledninger (ferdige tapeter, veggkledninger i vinyl og plast, tapet som skal dekoreres, veggkledning for hard belastning og tekstile veggkledninger)

Andre produkter er ikke omfattet av kravet i HEA 9.

For hver av produktgruppene er det henvist til ulike produktstandarder og hvilke krav produktet må oppfylle. Dersom et produkt ikke omfattes av en produktstandard, er den ikke aktuell for det produktet. Dette må du som produsent vurdere.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • Sertifikat(er) som viser at kravene er overholdt.
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010).,
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

MAT 1.1 Klimagassberegninger (se s. 231 i BREEAM-NOR manualen). Omfatter følgende bygningselementer (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):

 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

 

 • Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.1 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
 • Dokumentasjonskrav for produsent: EPD.

MAT 1.2 LCA (livssyklusanalyser, se s. 232 i BREEAM-NOR manualen) Omfatter følgende bygningselementer (tabell 9.1 s. 232 i BREEAM-NOR manualen):

 • Yttervegg
 • Vinduer
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulvbelegg (inkluderer også tregulv, parkett, tepper og fliser)
 • Utvendig harde dekker

 

 • Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.2 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
 • Produkter kan kun indirekte bidra til poeng for dette delemnet.
  Dokumentasjonskrav: EPD. Annen dokumentasjon kan også aksepteres dersom livsløpsvurdering for produktet er beskrevet.

MAT 1.3 EPD – Miljødeklarasjoner (se s. 233 i BREEAM-NOR manualen). Omfatter følgende bygningselementer (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):

 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

 

 • Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.3 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
 • Dokumentasjonskrav: EPD.

MAT 1.4 Ytelseskrav til bygningsprodukter (se s. 236 i BREEAM-NOR manualen). Omfatter følgende bygningselementer (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):

 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

 

 • Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.4 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
 • Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med én dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 

 • EPD og produktet får karakter 1-6 vurdert etter ECOproduct-metoden
 • Svanemerket
 • EU Ecolabel (tidligere EU Blomsten)

MAT 1.5 Miljøgifter (se s. 236 i BREEAM-NOR manualen). Minimumskrav til produkter i gitte produktgrupper om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR manualen. Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

 • Bygningsplater
 • Vinyl gulvbelegg
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Bygningsplater (bla polykarbonat)
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

 

 • Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om at fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste og finnes på s. 388 i BREEAM-NOR v.1.1 manualen.
  * Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.
 • Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 

 • EDP – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten)
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010)
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter)
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

MAT 5 omfatter følgende materialer som skal være innkjøpt på ansvarlig måte for å få poeng:

 • Murstein (herunder lettklinkerblokk, teglstein og annen keramikk samt mørtel og puss)
 • Harpiksbaserte komposittmaterialer og materialer, herunder glassfiberarmert plast og polymerpuss
 • Betong (herunder prefabrikkert betong og plasstøpt betong, betongblokker, belegningsstein, heller, påstøp, osv.)
 • Fliser
 • Glass
 • Plast og gummi (herunder takmembran av EPDM, TPO, PVC og VET og polymerpuss)
 • Metaller (stål, aluminium osv.)
 • Naturstein, bygningsstein og skifer
 • Trevirke, trekompositt og trepaneler (herunder limtre, kryssfiner, OSB, MDF, sponplate og sementbundne sponplater)
 • Gipsplater og gips
 • Isolasjonsmaterialer
 • Asfaltholdige materialer som f.eks. takmembraner og asfalt
 • Andre mineralbaserte materialer, herunder fibersement og kalsiumsilikat
 • Produkter med resirkulert innhold

Tilbehør, lim og tilsetningsstoffer skal ikke vurderes.

Ansvarlig innkjøp vil si at produkter er kjøpt fra produsent og forsyningskjede som har 3. parts sertifisert miljøstyringssystem. Produsent av et produkt må derfor ha et 3. parts sertifisert miljøstyringssystem for å kunne bidra til å oppnå poeng under dette emnet. For trevirke er det ikke krav om miljøstyringssystem, men dokumentasjon på at trevirke er innkjøpt på lovlig måte må legges frem.

Dokumentasjon:

 • ISO 14001-sertifikat for både produsent av produktet og fra forsyningskjeden
 • Kun for trevirke: FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC, MTCC, Verified, SGS, TFT
 • EMAS-sertifikat
 • Miljøfyrtårn-sertifikat

NB! For dette emnet er ikke dokumentasjonskravene sidestilt. Se tabell 9.3 s. 252 i BREEAM-NOR manualen for mer informasjon.