Koronaviruset: Slik håndterer vi situasjonen

Vi driver tilnærmet normalt ved kontoret i Kristian Augusts gate 13, men har innført noe større bruk av hjemmekontor for alle våre ansatte. Du kan kontakte oss på telefon og epost. 

Vi følger opp medlemmer

Medlemsoppfølgingen i Grønn Byggallianse går som normalt, men vi har vent oss til større grad av digitale møter som følge av pandemien.

Kontakt Linn Palm eller Katharina Th. Bramslev dersom du er medlem hos oss og lurer på noe.

Flere digitale kurs og samlinger

Alle våre kurs og samlinger følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler. En del av våre kurs, arrangementer og møter foregår nå digitalt og flere er tilgjengelige både fysisk og digitalt (enten synkront eller i opptak).

Vi følger situasjonen tett, og vil fortløpende informere om endringer i vår kurskalender.

De som er påmeldt alle typer kurs, møter og samlinger hos oss vil også få direkte oppfølging ved endringer.

Vi tilbyr nå blant annet digitale innføringskurs i BREEAM-NOR.

Følg ellers med på våre kurssider for oversikt over kommende arrangementer, samlinger og kurs.

Spørsmål om kurs kan rettes til post@byggalliansen.no.

Forumsmøter for medlemmer

Vi holder fremover enkelte digitale forumsmøter for medlemmer.

Påmeldte får direkte oppfølging om endringer.

Vi tibyr e-læring og fordypningskurs i Grønn eiendomsdrift

Opplæringspakken Grønn eiendomsdrift består av e-læring og fordypningskurs, der du lærer om varmeanlegg, ventilasjonssystem, SD-anlegg, inneklima, belysning og miljøledelse.

Vi oppfordrer driftsorganisasjoner til å benytte anledningen til å sende sine driftere på e-læringskurs. Nå kan det være tid til verdifull kompetanseheving som organisasjonen kan ha stor nytte av i tiden framover.

BREEAM-NOR-sertifisering går som normalt

Sertifiseringsaktiviteten i Grønn Byggallianse går som normalt.

  • Tekniske spørsmål og andre generelle spørsmål om BREEAM sendes til tech@byggalliansen.no.
  • Tekniske avklaringer for BREEAM-NOR skal sendes inn av revisor. Kontakt revisor i ditt prosjekt for dette.
  • Spørsmål om BREEAM som sertifiseringsordning og QA sendes til sertifisering@byggalliansen.no.
  • Spørsmål om prosjekter som skal sertifiseres som Bespoke sendes til bespoke@byggalliansen.no.

Forventer du at situasjonen påvirker fremdriften i et prosjekt som skal sertifiseres og har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt på sertifisering@byggalliansen.no.

Tid til faglig fordypning?

Har du fått litt ekstra tid i denne ekstraordinære situasjonen? I vårt kunnskapssenter finner du opptak og presentasjoner fra tidligere arrangementer og gode eksempler til inspirasjon og etterfølgelse.

Du kan for eksempel gjøre deg kjent med kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder. Her finner du videoer som forklarer hva dette kan bety for dine prosjekter.

Grønn Byggallianse har også utgitt en rekke faglige veiledere og tipshefter om bærekraft i bygg og områder.

Kurs på BRE sine nettsider

BRE tilbyr enkelte nettkurs relatert til BREEAM:

Merk at disse kursene ikke er kompetansegivende som grunnlag for f.eks AP- eller revisorutdannelse hos Grønn Byggallianse senere, men gir generell kunnskap og inspirasjon.

Andre spørsmål

Har du spørsmål knyttet til hvordan koronasituasjonen påvirker forretningsdriften?

Norsk Eiendom har råd knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Siden oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 12.08.2020.