Kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder

Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder dekker hele bærekraftsperspektivet, og kan brukes i enhver planlegging av et område eller bygg.

På denne siden får du en introduksjon til kvalitetsprinsippene.

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev forteller om kvalitetsprinsippene.

Klikk på hvert prinsipp for å lese mer om temaet. Rapporten med forskningsgrunnlaget som ligger bak finner du nederst på siden.

Gode bygg og områder:

Inspirasjon og kunnskapsgrunnlag

Bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked, og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.

Kvalitetsprinsippene er ment som inspirasjon og kunnskapsgrunnlag for deg som bestiller, prosjekterer, bygger, kjøper, leier eller saksbehandler bygg og områder. Det er viktig å tenke helhetlig på prinsippene.

Kvalitetsprinsippene er laget av Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft.

Les mer om kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder hos Bygg21 eller last ned rapporten nederst på siden.

Illustrasjonsfoto:  Nye Horten videregående skole. Foto: LINK Arkitektur.

  • PDF:

    Bygg21s-kvalitetsprinspipper-for-bærekraftige-bygg-og-områder.pdf