Kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder

Kvalitetsprinsippene dekker hele bærekraftsperspektivet, og kan brukes i enhver planlegging av et område eller bygg.

På denne siden får du en introduksjon til kvalitetsprinsippene.

Du kan også se en film der daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev forteller om kvalitetsprinsippene.

Inspirasjon og kunnskapsgrunnlag

Bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked, og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.

Kvalitetsprinsippene er ment som inspirasjon og kunnskapsgrunnlag for deg som bestiller, prosjekterer, bygger, kjøper, leier eller saksbehandler bygg og områder. Det er viktig å tenke helhetlig på prinsippene.

Kvalitetsprinsippene er laget av Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft.

Kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder

Klikk på hvert prinsipp for å lese mer om temaet. Rapporten med forskningsgrunnlaget som ligger bak finner du nederst på siden.

Gode bygg og områder:
 1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser
 2. Gir gode lysforhold og utsyn
 3. Gir god luftkvalitet og lav støybelastning
 4. Ivaretar sikkerhet
 5. Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet
 6. Har lang levetid
 7. Gir smart utnyttelse av arealene
 8. Utnytter energien godt
 9. Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
 10.  Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Les mer om kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder hos Bygg21 eller last ned rapporten nederst på siden.

Illustrasjonsfoto:  Nye Horten videregående skole. Foto: LINK Arkitektur.

 • PDF:

  Bygg21s-kvalitetsprinspipper-for-bærekraftige-bygg-og-områder.pdf

Skriv Kommentaren