Grønn Eiendomsdrift

Eiendomsbransjen har gått sammen om en opplæringspakke utviklet av driftsorganisasjoner for driftsorganisasjoner. Grønn Eiendomsdrift er en opplæringspakke bestående av e-læring på nett og klasseromsundervisning.

Ta kontakt med Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse for mer informasjon og tilgang til Grønn Eiendomsdrift: kjell.petter.smage@byggalliansen.no.

Har du allerede tilgang? Da kan du logge inn på Grønn Eiendomsdrift her.

Effektiv opplæring og økt kvalitet
– Et av målene med denne pakken er å effektivisere måten opplæringen av driftspersonell foregår og samtidig øke kvaliteten, forteller rådgiver i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge.

Grønn Eiendomsdrift skal gi kursdeltakerne en større forståelse for miljøriktig drift av bygninger. Det er tross alt driftspersonellet som sørger for at tekniske anlegg går slik de skal, avdekker oppgraderingsmuligheter og sørger for et godt inneklima i byggene våre.

– Det er ofte stort fokus på hvor miljøvennlige nybygg er, og at det er mulig å oppnå klimamålene gjennom å bygge gode nye bygg. MEN 80 prosent av byggene vi kommer til å benytte i 2050 er allerede bygget, så når det gjelder byggene vi allerede har må vi tenke annerledes, og sikre miljøriktig oppfølging og drift, sier Småge.

Eierskapet ligger hos Grønn Byggallianse
Første del av kursmaterialet, som inneholder 6 aktuelle driftstema, er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med Undervisningsbygg og Forsvarsbygg.

– Eierskap og ansvaret for videreutvikling ligger hos Grønn Byggallianse slik at eventuelle overskudd fra kursene vil gå direkte til videreutvikling av nye kurs i 2019, presiserer Småge.

Opplæringen vil bestå av e-læring på nett og tilhørende klasseromsundervisning. Deltakerne tar først opplæring på nett og sikrer dermed at grunnkompetansen er på plass før videre undervisning. Opplæringspakken består foreløpig av 8 kursmoduler, som skal være med å sikre effektiv drift, bedre inneklima og lavere energibruk.

De første temaene som er tilgjengelig på læringsplattformen er følgende:

  • Varmeanlegg
  • Miljøledelse
  • Miljøoppfølgingssystem (MOS)
  • SD-anlegg
  • Ventilasjon – 2 moduler (ventilasjonsaggregat og spredenett/ventilasjonsprinsipper)
  • Inneklima
  • Energieffektiv lys og belysning

Priser
Opplæringspakken er tilgjengelig fra 1.februar 2019.

Pris: 1000,-/2500,- (medlem/ikke medlem)

Kontakt gjerne Grønn Byggallianse for mer informasjon og tilgang til Grønn Eiendomsdrift: gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Sort by:

Kontakt oss