Medlemsfora

Her finner du oversikt over kommende forumsmøter for medlemmer.

Grønn Byggallianse tilbyr ulike fagfora der våre medlemmer kan hente inspirasjon og kunnskap og dele erfaringer.

Les om forumene vi tilbyr her.

Våre medlemsfora er spisset mot ulike målgrupper, både blant våre medlemmer og internt hos det enkelte medlem. Vi kan tilby deltakelse via Skype. Denne muligheten er beregnet for deg som kommer utenbysfra og som ikke ønsker eller har muligheten til å reise. Ellers ønsker vi størst mulig grad av fysisk tilstedeværelse på forumsmøtene, da dette er en viktig arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Vi har av praktiske årsaker ikke mulighet til å tilby interaktiv deltakelse via Skype, men tilbyr å lytte av diskusjonene.

Ta kontakt med forumsansvarlig for spørsmål eller for å melde interesse for å delta i et forum.

Sort by:
11 courses

Vi tilbyr ulike fagfora der våre medlemmer kan dele erfaringer

Våre medlemsfora

Kontakt oss