Skal sertifisere

Her finner du som prosjektleder eller byggeier informasjon for å komme i gang med et BREEAM In-Use-prosjekt.

Du kan registrere et bygg ved å bruke BREs onlineverktøy for BREEAM In-Use. 

Trykk her for å registrere et nytt BREEAM In-Use prosjekt  

Dersom du ønsker tilgang til den norskspråklige versjonen av verktøyet klikk på språkvalgene til høyre.  

Alle tekniske henvendelser vedrørende registrering og sertifisering av BREEAM In-Use sendes direkte til BRE på følgende e-post: BREEAMInUse@bregroup.com 

Se BRE Global for en oversikt over norske BREEAM In-Use-revisorer (engelsk: Assessor). 

Kostnadene for registrering og sertifisering betales direkte til BRE. 

Se gjeldende priser.

For bygg som er sertifisert etter BREEAM In-Use V6 gir en midtveissertifisering (MVS) brukerne mulighet til å oppdatere byggets ytelse underveis i sertifikatets gyldighetsperiode. Det er viktig å være oppmerksom på at en eventuell MVS og endringene som følger av den ikke forlenger sertifikatets opprinnelige utløpsdato.

I en MVS kan det sertifiserte bygget gjøre følgende endringer:

  • Legge til en del. Det vil eksempelvis si at et bygg som er sertifisert iht. Del 1 kan utvide sertifiseringen til å også omfatte Del 2.
  • Gjøre «vesentlige» endringer i vurderingen, dvs. endringer som bidrar til å endre poengscore med 10% eller mer.
  • Gjøre «ikke-vesentlige» endringer i vurderingen, dvs. endringer som bidrar til å endre poengscore med mindre enn 10%.
  • Endre omfang, bruttoareal eller bygningstype.

I BREEAM In-Use systemet opererer vi med begrepet «credits». Det finnes tre ulike typer credits:

  • Registreringscredit: Credit som kjøpes i forbindelse med oppretting av et bygg i BREEAM Projects og som gir brukeren tilgang til spørsmålssettet.
  • MVS credit: Credit som benyttes ved en midtveissertifisering.
  • Sertifiseringscredit: Credit som benyttes av revisor i forbindelse med innsending av bygget til kvalitetssikring (QA).

Hvis bygget velger å legge til en ny del, er det viktig å være oppmerksom på at en MVS credit vil bli brukt på den delen som allerede er omfattet av vurderingen, uavhengig om det er gjort endringer i denne delen.

Når bygget legger til en ny del, vil det derfor bli brukt:

  • En MVS credit for den allerede sertifiserte delen
  • En sertifiseringscredit for den nye delen som legges til

Når revisor sender inn en MVS til kvalitetssikring (QA) skal det hukes av for begge delene i BREEAM Projects.

Dersom den opprinnelige vurderingen i utgangspunktet omfatter begge delene, og det kun gjøres endringer i én del, vil to MVS credits brukes, og det vil ikke være mulig å velge bort den delen der det ikke er gjort noen endringer.

Dersom den opprinnelige vurderingen og sertifikatet kun omfatter én del, og det ikke legges til noen nye deler, men det gjøres endringer i den allerede sertifiserte delen, vil en MVS credit bli brukt ved innsending.

Hvis man velger å ta bort en allerede sertifisert del fra MVS, fjernes denne delen fra hele vurderingen, og den delen vil ikke lenger ha et gyldig sertifikat. Dette gjelder selv om det ikke er gjort noen endringer i den allerede sertifiserte delen.

Det anbefales ikke å legge til en del sent i sertifiseringsperioden, for eksempel hvis det er mindre enn ett år igjen til sertifikatets utløpsdato. I så fall er det anbefalt å opprette en ny, separat vurdering for den delen som skal legges til og sende inn dette separat for sertifisering. Det vil da innebære å bruke en registreringscredit og en sertifiseringscredit. Bygget får da et eget sertifikat for den delen som er lagt til. Dette sertifikatet er gyldig i tre år.

 

Kostnadene for registrering, MVS og sertifisering betales direkte til BRE. For mer informasjon, se oversikt over gjeldende priser.

Besøk BRE sine nettsider for ytterligere informasjon om BREEAM In-Use. 

For tekniske spørsmål og spørsmål knyttet til manual kontakt BRE på følgende e-post: breeaminuse@bregroup.com 

For andre henvendelser kontakt oss på følgende e-post: in-use@byggalliansen.no.