Laster Arrangementer

Driftsforum på Ski storsenter – online - Fullført.

Se mennesket – bruk teknologien

Hvem kan melde seg på? Ansatte i virksomheter som er medlem i Grønn Byggallianse, og som er byggdriftere, driftsteknikere, driftssjefer, tekniske sjefer og eiendomssjefer

Program:
08:00 – 08:15 Velkommen og nytt fra Grønn Byggallianse
08:15 – 08:45 Kunden i fokus med senterleders øyne. Vi hører om Olav Thon-gruppens områdekoordinatorfunksjoner. Hvordan fungerer det, og hvilke fordeler og besparelser har det gitt?
08:45 – 09:15 Pause og mingling
09:15 – 10:00 Teknologi som forbedrer kundeopplevelser. Ski Storsenter presenterer forskjellige løsninger de har, og SmartVatten holder et eget innlegg.
10:00 Vi takker av det digitale publikummet, før de som deltar fysisk får en befaring på Ski storsenter.

Driftsforumet er en møteplass for inspirasjon og deling av driftserfaring, med faglig innlegg og mulighet for diskusjon. Dette er et forum for de som drifter byggene til eiendomsselskapene og målgruppen inkluderer teknisk driftspersonell, tekniske ansvarlige, driftsdirektører og eiendomssjefer. Agenda varierer fra gang til gang, men den røde tråden er hvordan en kan oppnå grønn eiendomsdrift. Forumet møtes ca. 4 ganger per år.

Dato & tid

15. februar 08:00 – 10:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Dersom arrangementet er fullt kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

Steder
– .