Laster Arrangementer

Årsmøte – online - Fullført.

Hvem kan melde seg på? Medlemmer i Grønn Byggallianse
Tid: 18. april kl. 14:00-16:15
Saksdokumenter: Saksdokumenter finner du her.

Det vil være mulighet for å delta både fysisk og digitalt.

Etter årsmøtet vil det bli to foredrag.

Agenda for årsmøtet

Formelt årsmøte (kl 14:00 – 15:10):
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av to representanter som skal undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2023
5. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2023, samt revisjonsberetning
6. Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2024
7. Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2024
8. Vedtak av forslag til vedtektsendringer
9. Fastsettelse av kontingent for 2025
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av styre og valgkomite
12. Valg av revisor
13. Innkomne forslag

Foredrag etter årsmøtet
Ca. 15:10 vil det bli to foredrag:
1) Katharina T. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse – «Bærekraftarbeidets dilemmaer»
2) Martin Skancke, leder av Klimautvalget – «Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050». «Utvalgets hovedanbefalinger for å komme til et lavutslippssamfunn – og nå: er det vilje til å gjennomføre utvalgets anbefalinger»?

Dato & tid

Digitalt på Teams
18. april 14:00 – 16:15

Teams-lenke vil sendes deg på e-post 2 dager før årsmøtet.
Steder
Digitalt på Teams – . Digitalt på Teams

Andre kurs