Årsmøte

Her finner du informasjon om årsmøtet i Grønn Byggallianse.

Det formelle årsmøtet i Grønn Byggallianse 2024 avholdes 18. april fra klokken 14 til 15.10 Invitasjon til årsmøtet sendes til alle medlemmer ved leder og hovedkontakt.

Årsmøtet er kun for medlemmer i Grønn Byggallianse.

Saksdokumenter sendes medlemmer ved adm.dir. og hovedkontakt to uker før møtet, i år 4. april.

Møtet avholdes fysisk og digitalt. Digitalt påmeldte mottar påloggingsinformasjon på e-post.

Medlemmer kan stille med flere representanter i årsmøtet, men kun én person kan stemme per organisasjon, og det må avtales internt på forhånd hvem som stemmer på vegne av medlemmet.

Meld deg på her

Hvert medlem har stemmevekt basert på årskontingent, og ikke antall deltakere på møtet. Oversikt over hver enkelts stemmevekt blir klargjort i saksdokumentene.

Se vedtektene for mer informasjon.