Oppdatere AP- og revisorgodkjenning

For å beholde godkjenningen som BREEAM-NOR-AP eller -revisor må du betale årlig lisensavgift og delta på oppdateringskurs. Se de spesifikke kravene her.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

For å opprettholde godkjenning som BREEAM-NOR AP må du betale en årlig avgift. Du forplikter deg til å holde deg oppdatert på BREEAM-NOR-manualen og sertifiseringsordningen for øvrig. Du får tilbud om halvårlig oppdatering i regi av Grønn Byggallianse. Dato varsles god tid i forveien.

Lisensavgiften for AP-er er kr 3 500,- for medlemmer av Grønn Byggallianse og 5 800,- for andre.

Avgiften inkluderer:

 • AP-godkjenning  (gir poeng under BREEAM-NOR)
 • oppføring på liste over godkjente AP-er
 • tilgang til deltagelse på årlig oppdateringskurs
 • eksklusiv informasjon som sendes til BREEAM-NOR AP-er og revisorer

For bedrifter som har flere enn åtte AP-er tilbyr vi flåtelisens. For mer informasjon om denne løsningen, kontakt post@byggalliansen.no.

AP-er som har deltatt på AP-kurs inneværende år, trenger ikke å betale lisensavgift.

Har du vært ute av listen over godkjente AP-er og ønsker å komme tilbake?

Følgende gjelder for AP-er som tidligere har bestått BREEAM-NOR AP-eksamen, men som ikke har vært godkjent AP siste år:

Etter 1 år utenfor listen over godkjente AP-er, må du:

 • Betale lisens for inneværende år OG det året man ikke har vært listet som godkjent AP

Etter 2 år :

 • Betale lisens for inneværende år
 • Bestå eksamen på nytt

Etter 3 år eller mer :

 • Ta AP-kurs og eksamen på nytt

Er du både revisor og AP?

For AP-er som også er godkjente BREEAM-NOR-revisorer er det tilstrekkelig med deltagelse på obligatorisk revisoroppdatering for å opprettholde godkjenningen som AP.

BREEAM-NOR-revisorer som ønsker å opprettholde sin godkjenning, må betale årlig lisensavgift og delta på én årlig revisoroppdatering.

Lisensavgiften koster kr 3 900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse og 6 000,- for andre. Dato for revisoroppdatering varsles god til i forveien.

Avgiften inkluderer:

 • godkjenning som BREEAM-NOR-revisor med mulighet til å revidere BREEAM-NOR-prosjekter
 • tilgang til å sende inn tekniske avklaringer på vegne av et BREEAM-NOR-prosjekt
 • oppføring på liste over godkjente revisorer
 • deltagelse på årlig oppdateringskurs og tilhørende kursmateriell
 • eksklusiv informasjon som sendes spesifikt til BREEAM-NOR-revisorer

Har du spørsmål til ordningene, kontakt oss på post@byggalliansen.no.