Om BREEAM In-Use

BRE har nå lansert versjon 6 av BREEAM In-Use. Les mer om endringene her.

Vi jobber med å oppdatere denne siden.

Bærekraft i eksisterende bygg

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å tilknytte seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller under ett.

Hvorfor benytte BREEAM in-Use?

BREEAM In-Use kan bidra til å:

  • Gi en oversikt over en porteføljens totale miljøytelse og etablere et referansenivå for videre utvikling
  • Redusere miljøbelastning gjennom eiendoms- og ledelsesrelaterte tiltak
  • Redusere driftskostnader
  • Gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter
  • Øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget
  • Øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel
  • Tiltrekke investorer og leietakere
  • Tredjepartsverifisere oppnådde resultater

På hvilke typer bygg kan BREEAM In-Use benyttes?

BREEAM In-Use International Online kan benyttes på alle type yrkesbygg.

Er BREEAM In-Use nasjonalt tilpasset?

BREEAM In-Use er et internasjonalt harmonisert system som i dag benyttes i mer enn 25 land. Verktøyet er ikke nasjonalt tilpasset, men er tilgjengelig i en norskspråklig utgave.

Hvordan fungerer det?

BREEAM In-Use er et online-verktøy som gir brukeren tilgang til å registrere, vurdere og sertifisere et byggs eller byggporteføljes miljøytelse. Et dynamisk scoringsplattform og et reportasjeverktøy gjør det enkelt å få en oversikt over miljøbelastningen og forbedringspotensialet til et enkeltbygg eller hele porteføljer.

Besøk BRE sine nettsider for ytterligere informasjon om BREEAM In-Use, den teknsiske manualen, statistikk, casesudier m.m.

Registrering av et BREEAM In-Use prosjekt

Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier BREEAM In-Use-verktøyet og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use prosjekter.

Alle tekniske henvendelser vedrørende registrering og sertifisering av BREEAM In-Use prosjekter sendes direkte til BRE på epost til breeaminuse@bre.co.uk.

BREEAM In-Use teknisk manual

Den tekniske manualen BREEAM In-Use International (SD221) beskriver  miljøklassifiseringsstandarden som eksisterende yrkesbygg kan vurderes mot for oppnå et BREEAM In-Use International sertifikat.

Grønn Byggallianse ønsker å støtte norske brukere av BREEAM In-Use og har derfor oversatt den tekniske BREEAM In-Use manualen i en egen norsk versjon. Dette dokumentet er kun veiledende. Vær oppmerksom på at ved revisjon vil bygget bli vurdert av BRE Global Ltd i henhold til den engelskspråklige manualen (SD221). BRE Global/Grønn Byggallianse påtar seg ikke ansvar for eventuelle forskjeller mellom den engelskspråklige manualen (SD 221) og den norske veilederen.

BREEAM In-Use International Online introduksjonskurs

Grønn Byggallianse arrangerer egne introduksjonskurs som er laget for å veilede nye brukere i hvordan man bruker BREEAM In-Use Online på best mulig måte. Kurset passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM in-Use på eksisterende bygningsmasse, og gjerne interne ressurser med god kjennskap til den av de tre overordnede delene som skal evalueres (eiendom, forvaltning, bruk).

Dersom hele driftsorganisasjoner skal benytte BREEAM In-Use, anbefaler vi et bedriftsinternt BREEAM In-Use introduksjonskurs. Ta kontakt på post@byggalliansen.no for mer informasjon.

Prisinformasjon

Kostnadene forbundet med en BREEAM In-Use registering og sertifsiering betales direkte til BRE. Se gjeldende priser her.

BREEAM In-Use revisorer

Se BRE Global for en oversikt over norske BREEAM In-Use revisorer.

BREEAM In-Use-sertifiseringer i Norge

Oversikt over BREEAM In-Use-sertifiseringer i Norge.