Bærekraft som strategi

Grønn Byggallianse 2002-2022: Jubileumskonferanse

 

Hvor: Clarion Hotel The Hub             Når: 25. oktober 2022

Bærekraft som strategi

Klimagassutslippene skal halveres innen 2030 og Norge har skyhøye ambisjoner for å få til en sirkulærøkonomi og stanse naturtapet. Hvis Norge skal lykkes med å nå målene, er økt innsats for bærekraft i bygg-, eiendoms- og anleggssektoren helt avgjørende.

Byggherrer, banker, investorer og kunder stiller økte krav til bærekraft i prosjektene, ikke minst fordi EUs taksonomi har gjort sitt inntog og vi har fått skjerpede krav i offentlig innkjøp til miljøforbedring, klimagasskutt og et anstendig arbeidsliv. “Bærekraft som strategi” henvender seg til topp- og mellomledere hos våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre som jobber i vår sektor. Konferansen er særlig utbytterik for den som har et strategisk og operativt ansvar i virksomhetene.

I 20 år har Grønn Byggallianse vært en faghub for å samle og inspirere næringen til å ta miljøvalg som kutter klimagassutslipp, og reduserer energi- og ressursbruk. I 10 år har vårt verktøy BREEAM-NOR bidratt til å gjøre norske bygg grønnere. Dette er det god grunn til å feire!

Bli med og bli inspirert på Grønn Byggallianses jubileumskonferanse “Bærekraft som strategi” og ta del i påfølgende festmiddag den 25. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse vil lede oss gjennom dagen.

Program for dagen

08:00-09:00 Registrering og kaffe/te. Besøk standene i foajeen.

09:00-10:15: 20 år med bærekraft i bygge- og eiendomssektoren: hvor står vi og hvor går vi?

 For 20 år siden gikk 13 eiendomsselskap sammen i en allianse, ettersom de så at bærekraft var kommet for å bli i eiendomssektoren. I disse 20 årene har bærekraft gått fra “nice to have” til en nødvendighet. Det er kun åtte år igjen til vi skal ha halvert klimagassutslippene våre. Vi skal utnytte material- og energiressurser bedre, og vi skal forbedre tilstanden for truede arter og naturtyper. Bruk og utslipp fra de farligste kjemikaliene skal stanses. Vi ser vi på hvor langt næringen har kommet de siste 20 årene, og hvilke grep vi må ta for å nå målene.

Du møter:

 • Tonje Frydenlund, Direktør for forretningsutvikling Norden, Snøhetta og styreleder, Grønn Byggallianse
 • Katharina Th. Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
 • Kjersti Bjørnstad, Statssekretær for kommunal- og distriktsministeren, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis, BI
 • Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge
 • Harald Nikolaisen, Administrerende direktør i Statsbygg og styremedlem, Grønn Byggallianse
 • Sonja Horn, Administrerende direktør, Entra ASA
 • Stig Bech, Partner, Wiersholm og styreleder, Norsk Eiendom

10:45-12:15: Verdien av bærekraft - og risikoen ved å eventuelt ikke satse

Hva er den reelle verdien av bærekraft i kroner og øre for samfunnet og for naturen? Hvordan regne hjem kort og langsiktig gevinst? I denne sesjonen snakker vi miljøregnskap i bred forstand. Sertifisering er her et verktøy for å sikre at vi får til bærekraft i praksis.

Du møter:  

 • Randi Lekanger, Direktør for bærekraft og miljø, Skanska
 • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens Veivesen
 • Magnus Meland Røed, Client Advisor, Seksjon Eiendom & Entreprenør, Corporate Banking, DNB
 • Viel Sørensen, Sertifiseringsjef, Grønn Byggallianse
 • Anders Nohre-Walldén, Medlemsansvarlig/Spesialrådgiver bærekraft,  Grønn Byggallianse
 • Atle Sylvarnes, Daglig leder, Backer Eiendom og styremedlem i Grønn Byggallianse
 • Mathis Grimstad, Administrerende direktør, Stor Oslo Eiendom og styremedlem i Grønn Byggallianse
 • Synnøve Sandberg, Administrerende direktør, Skanska CDN Norge og styremedlem i Grønn Byggallianse
 • Birger Steffensen, Utbyggingsdirektør, Bane Nor og styremedlem i Grønn Byggallianse

Grønt podium

Grønt Podium er en arena der produsenter og leverandører som er medlem i Grønn Byggallianse viser hvordan deres produkt eller løsning bidrar til bærekraft.

13:30-14:45: Nye perspektiver= nye verdikjeder?

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren har et ansvar for å kutte i klimagassutslipp og redusere ressursbruken. Da kan vi ikke fortsette å gjøre som vi har gjort til nå. Sektoren må endre seg, og det raskt! Endring kan virke skremmende, men kan gi nye forretningsmuligheter og bedre kvalitet og inntjening. Vi vet at vi må gå fra en lineær til en sirkulær økonomisk modell. Hvordan kan sirkulærøkonomien være en nøkkel til å nå målene og samtidig sikre lønnsomhet? Vi tar et blikk på bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden.

Du møter:  

 • Henrik Syse, Filosof og forsker, Institutt for fredsforskning
 • Anne Solgaard, Fagsjef, Grønn Byggallianse
 • Lars Erik Lund, Konserndirektør strategi og bærekraft, Veidekke
 • Eili Vigestad Berge, Direktør for bærekraft og samfunnskontakt, Mustad eiendom

15:15-16:30: Vi har hatt fremgang i 20 år – men hva må til for å nå målene?

De siste 20 årene har vært tettpakket med store utfordringer for bærekraft i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren. Vi kan ikke endre måten vi planlegger, bygger og drifter på uten å prøve og feile. Vi har invitert nøkkelaktører til å gi oss noen smakebiter fra utfordringer de har stått i, hvordan de løste dem og hvordan erfaringene har formet utformingen av bærekraft som strategi. Vi spør – hva har du lært og hva skal til for at vi når målene frem mot 2030?

Du møter:

 • Erlend Simonsen, Direktør utvikling og digitalisering, DNB Næringseiendom AS
 • Kari Sandberg, Administrerende direktør, Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg
 • Roy Frivoll, Daglig leder, Avantor eiendomsforvaltning AS
 • Per Mortensen, Administrerende direktør, Linstow AS
 • Kjersti Folvik, Divisjonsdirektør porteføljeutvikling, Oslobygg KF

Jubileumsmiddag

Etter en dag spekket med veikart og veivalg, tiltak, strategi, gode eksempler og tall som forteller historier om bærekraft eller mangel på sådan, er det tid for fest og feiring. Vi kan love fine folk, bevingede ord, litt latter og gode samtaler. Clarion Hotel The Hub jobber med en klimavennlig festmeny som byr på sesongens lokale råvarer. Nils-Ingar «Nilsi» Aadne, skuespiller og tidligere topp-idrettsutøver, er toastmaster for kvelden. Vi ønsker alle som jobber for økt bærekraft velkommen til å feire at vi tross alt har kommet et stykke på vei for en mer bærekraftig bygg-, annlegs- og eiendomssektor. Og vi gleder oss til å samarbeide videre for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget også i årene som kommer.

Disse møter du på grønt podium:

Findable hvit3
Autility logo
Celsia hvit2
Norsk byggtjeneste2
Oneclick logo
Inotek
Varig 1
Spilka liten
ProtanLogo
Loopfront 1
biqsave_mindre
Tarkett
Kebony
Kvist ny

Praktisk informasjon:

Jubileumskonferansen 2022 blir avholdt på Clarion Hotel The Hub 25. oktober.

Deltakere som ønsker å bestille overnatting i forbindelse med konferansen i tidsrommet 24.-26. oktober kan benytte rabattkoden “BREEAM22” og booke via denne linken.

Hotellet er sertifisert med BREEAM-NOR very good og ISO 14001. Hotellet har blant annet en 200 m2 stor takåker på hotelltaket der det dyrkes spiselige blomster, urter og grønnsaker.