Tenk deg om før du river

Tips for å gjennomføre et vellykket byggeprosjekt uten å rive. Eksisterende bygg er en gullgruve for fremtiden. Vil du være en spydspiss for bærekraft, er det avgjørende at du ser på potensialet i de byggene vi allerede har.

– tips for å gjennomføre et vellykket byggeprosjekt uten å rive

Eksisterende bygg er en gullgruve for fremtiden. Vil du være en spydspiss for bærekraft, er det avgjørende at du ser på potensialet i de byggene vi allerede har.

I dette tipsheftet tar vi for oss fem vanlige myter som bidrar til at bygg rives:

 1. Det koster mer å rehabilitere enn å rive og bygge nytt
 2. Bare nye bygg kan være grønne og miljøsertifiserte
 3. Det er vanskelig å utnytte arealer effektivt i gamle bygg
 4. Det er vanskelig å tilfredsstille moderne krav til inneklima i eksisterende bygg
 5. Med nye bygg får vi et mer tidsriktig uttrykk

I Grønn Byggallianse hører vi ofte at disse fem mytene er utslagsgivende når man velger å rive et bygg. I tillegg gir dagens skatteregler få insentiver til å rehabilitere fremfor å rive og bygge nytt.

I tipsheftet vil du se hvordan vi gjennom å tenke nytt om gamle bygg kan tilbakevise disse mytene. Vi gir deg ti tips og enda flere gode eksempler på hva du som byggeier, utvikler eller investor bør tenke på før du bestemmer deg for hva du skal gjøre med et gammelt bygg som ikke lenger møter dagens krav fra leietakere, kommunen eller andre.

10 tips for å tenke nytt om gamle bygg

Klikk på tipsene for å lese mer eller last ned hele tipsheftet nederst på siden.

Har du tenkt på …

 1. … at du sparer materialutgifter ved å bevare?
 2. … at alle risikoaspektene ved å rive med i beregningen?
 3. ...at å bevare gir bedre klimafotavtrykk enn å rive?
 4. …at du kan miljøsertifisere eksisterende bygg?
 5. …at du kan bygge på eller til det som allerede er?
 6. …at du kan utvikle arealeffektive løsninger i eksisterende bygg?
 7. …at du kan få bedre luftkvalitet i gamle bygg ved å tenke nytt rundt ventilasjon?
 8. …at du kan løse behov for mer dagslys gjennom nye lysåpninger?
 9. …at du kan transformere og åpne en gammel lukket fasade?
 10. …at identiteten og sjarmen i gamle bygg har stor verdi?

Vi når ikke klimamål ved å rive

Statsbyggsjef Harald Vaagaasar Nikolaisen har allerede vært ute med flere artikler under overskriften «Vi kan ikke bygge oss til Paris-avtalen». Han har rett. Stortinget vil redusere energiforbruket med 10 TWh innen 2030, men målet når vi ikke gjennom å bygge energieffektive nybygg alene. Nybygg står for kun én-to prosent av total byggeaktivitet per år. Det virkelig store potensialet ligger i eksisterende bygningsmasse og rehabilitering av denne.

Samtidig river vi årlig over 22 000 bygg i Norge. Dette gir unødvendig store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk. EU krever at 70 prosent av alt byggeavfall skal materialgjenvinnes innen 2020, noe som vil være krevende for en byggeier å oppnå. Å transformere eksisterende bygg fremfor å rive er en enklere og mer effektiv måte å gjenbruke materialressurser på. Produksjon av nye grunnkonstruksjoner og fundamenter gir også store utslipp av klimagasser, og vi kan spare klimaet mye ved å bevare og rehabilitere konstruksjonene vi har.

For å nå vårt nasjonale mål om en klimanøytral bygg- og eiendomssektor innen 2050, er det altså nødvendig å også ta vare på eksisterende bygg. Med andre ord gir hensyn til miljø og klima mange gode grunner til å ikke rive.

Miljørådgiver i Undervisningsbygg Bodil Motzke forteller om Nordseter skole.

«Tenk deg om før du river» i tre punkter:

 • Å rive og bygge nytt er dyrt for lommeboka, naturen og samfunnet.
 • Det er et stort potensial i å utnytte eksisterende eiendomsmasse bedre enn vi gjør i dag.
 • Å rive er hverken forenlig med klimamålene til regjeringen og EU, mål om sirkulærøkonomi eller Eiendomssektorens veikart mot 2050.

I tipsheftet viser vi at det finnes en rekke gode løsninger som kan tilføre et gammelt bygg moderne bærekraftige kvaliteter så det bli godt for både helsa, miljøet og lommeboka.

Hvem bør lese dette tipsheftet?

Tipsheftet er skrevet for byggherrer, eiere, utviklere og investorer. Vi tror også at mange arkitekter og rådgivere vil kunne la seg inspirere.

Å tenke deg om før du river er sirkulærøkonomi i praksis. Rehabilitering er første skritt på veien for å lukke materialkretsløp og omstille seg til en sirkulærøkonomi. Enn så lenge er dette underkommunisert. Vi ønsker å bidra til at det blir mer kjent.

Da vi tok tak i dette temaet, fant vi flere eksempler på at rehabilitering også er god business. Vi fant byggherrer, arkitekter og rådgivere som jobber mot mytene, og som har utviklet noen av de mest attraktive byggene og områdene vi har, både for å bo og å jobbe i.

Administrerende direktør i Avantor Øystein Thorup forteller om rehabiliteringer i Nydalen.

Til ettertanke

Vi anbefaler å jevnlig se over tipsene i dette heftet, for å utfordre myter om hva som lønner seg når valget står mellom å rive eller å rehabilitere. Byggherrer kan legge premisset for at bærekraft skal være naturlig i alle prosjekter, ved å etablere tydelige mål for ressurseffektivitet, og sørge for at målene følges opp i tildelingskriterier i anbud.

Arkitekter kan prosjektere mer endringsdyktige bygg gjennom å designe for demontering og ombruk. Her kan de også tilrettelegge for lang levetid og velge materialer og konstruksjonsmetoder som støtter opp om ombruk og gjenvinning.

Rådgivere kan etterspørre mål og tiltak. Spesielt viktig er det at rådgivere gjør seg kjent med og tilbyr mulighetsstudier for ressursoptimalisering i god tid før beslutninger om rehabilitering eller rivning fattes. På denne måten vil også rådgivere kunne legge til rette for lokalt ombruk.

Entreprenørene kan på sin side sørge for å ha rutiner som sikrer ryddige anleggsplasser, god kildesortering og dokumentasjon på avfallshåndteringen. De kan også bestille materialer etter behov, slik at det ikke blir liggende materialer på byggeplassen som kan bli skadet. Og ikke minst er åpen og løpende dialog med prosjektansvarlig viktig.

Lykke til – og tenk deg om før du river!

Last ned publikasjonen her: