Tips 4: Vet du at du kan miljøsertifisere eksisterende bygg?

Tips 4: Vet du at du kan miljøsertifisere eksisterende bygg?

Miljøsertifiserte bygg gir godt omdømme, tilgang til grønne lån og blir stadig mer attraktivt for leietakere. Det er fullt mulig å miljøsertifisere eksisterende bygg.

BREEAM-NOR er en mye brukt sertifiseringsordning for nybygg og rehabilitering. Mange av emnene i BREEAM-NOR favoriserer bevaring, og mange emner spesifiserer ulike krav avhengig av om det er et nybygg- eller rehabiliteringsprosjekt, slik at rehabilitering ikke blir et hinder for å få poeng. Det finnes mange eksempler på rehabiliteringsprosjekter med sertifikater i de høyeste nivåene i BREEAM-NOR, Excellent og Outstanding.

Powerhouse Kjørbo, Entra ASA

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Powerhouse Kjørbo, Entra ASA

Powerhouse Kjørbo har blitt Norges første energipositive kontorbygg og trolig verdens første rehabiliterte bygg som gjøres om til plusshus. Byggene på Kjørbo var ordinære kontorbygg fra 1980-tallet, som ble oppgradert gjennom optimalisering med kjent teknologianvendt på nye måter.

Etter rehabiliteringen er byggenes energibehov redusert med mer enn 86 prosent. Dette er gjort ved å minimere energibehovet, samtidig som det produseres mer fornybar energi på stedet enn byggene forbruker i hele sitt livsløp. I energiregnskapet er energibruken knyttet til produksjon av byggematerialer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget regnet inn.

Powerhouse Kjørbo har energianlegg med brønnpark og varmepumpe som grunnlast. De viktigste tiltakene er å redusere energibruken gjennom supereffektiv ventilasjon, isolasjon og belysning. Energibruk til oppvarming og kjøling kuttes ved hjelp av energibrønnene. I tillegg får byggene energi fra en solcellepark i nærheten.

Energioverskuddet i driftsfasen ligger på rundt 21 kWh per kvadratmeter oppvarmet bruksareal. Leietakere forteller om bedre inneklima, akustikk, belysning og mer komfortabel temperatur enn før rehabiliteringen.

Powerhouse har for de to første kontorbyggene på Kjørbo oppnådd BREEAM-NOR-klassifisering Outstanding.

Foto: Entra ASA/Lars Petter Pettersen.

Hvis du gjør få inngrep i det eksisterende bygget, kan du bruke den internasjonale sertifiseringen BREEAM In-Use. BREEAM In-Use er, i motsetning til BREEAM-NOR, ikke nasjonalt tilpasset, men er tilgjengelig i en norskspråklig utgave.

BREEAM-NOR International kan benyttes på alle typer yrkesbygg. De første norske BREEAM In-Use-sertifikatene ble delt ut i 2015 og vi ser en rask stigning i antall sertifikater i Norge. BREEAM In-Use blir etterspurt av banker, investorer og leietakere på samme måte som BREEAM-NOR.

Det nordiske miljømerket Svanen tilbyr også sertifisering av renovering. Sertifiseringen omfatter småhus, leilighetsbygg, barnehager, skoler, kontorbygg og boliger for eldre eller personer med funksjonshemminger.

For mer informasjon:

På Svanemerkets hjemmesider kan du lese mer om Svanemerket for renovering her.

I en rapport fra Husbanken (2016) finner du informasjon om bærekraftige materialvalg i kriterier for svanemerket renovering her.

I en rapport ført i pennen av fra Asplan Viak (2017) for Riksantikvaren, kan du lese om at det tar 52 år i drift før det er mer klimavennlig å rive og å bygge nytt.