Tips 5: Har du tenkt på at du kan bygge på eller til det som allerede er?

Tips 5: Har du tenkt på at du kan bygge på eller til det som allerede er?

Det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å utnytte de arealene vi har best mulig, løse nye behov uten nybygg, og heller bygge om eller bygge til. – Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

Dersom bærekonstruksjonen har begrenset bærekapasitet, kan det være en ide å bygge på en etasje eller flere. Bæreevnen til eksisterende konstruksjon kan være en utfordring, men påbygg i tre kan være en mulighet med flere fordeler. Tre er lett og sterkt. Den lave egenvekten i forhold til styrken, gjør det enklere å fortette med påbygg i byer. Det trengs mindre grunnforsterkninger enn med andre materialer, noe som sparer tid og kostnader.

Flere leverandører tilbyr prefabrikkerte treelementer, som gir kort byggetid og lite støy ved montasje. Siden dette gir lite plager for brukerne kan det være mulig å bruke lokalene under rehabiliteringen.

Embla 5, Umehem

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Embla 5, Umehem

På et eksisterende kontorbygg i Umeå, Sverige, har byggherren Umehem fått 6500 kvm nybygde lokaler i tre. Tre etasjer er bygget på et eksisterende kontorbygg og syv etasjer er bygget til. Elementene er i krysslimt tre levert av Martinsons, som er Sveriges største leverandør av limtre.

Foto: Umehem.

The EDGE Olympic, EDGE Technologies

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

The EDGE Olympic, EDGE Technologies

Today’s knowledge workers are always looking for new connections, new ways to share experiences with others – The EDGE Olympic

The EDGE Olympic i Amsterdam er designet for å minimere miljøfotavtrykket til bygget. I stedet for å rive den opprinnelige kontorbygningen, ble den rehabilitert og ombygd.

For å øke arealeffektiviteten, fikk bygget et påbygg på to etasjer. Det ble valgt en demonterbar bærekonstruksjon i tre, slik at eksisterende bygg kan bære de nye etasjene. Materialvalget tilførte kontrast og varme til interiøret, i møte med øvrige materialer som stål, betong og natursten.

Foto: Katharina Th. Bramslev.