Laster Arrangementer

Materialforum – fysisk deltakelse - Fullført.

Er det motsetninger mellom å kutte utslipp og å bygge for fremtidig ombruk? Og hvordan kan standarden for klimagassberegeinger, NS 3720, legge bedre til rette for å belyse klimaeffekten av økt sirkularitet? Bli med fysisk og si din mening!

Hvem kan delta: Medlemmer i Grønn Byggallianse eller Byggevareindustrien
Velg om du deltar fysisk eller digitalt: Vi oppfordrer deg som er i Oslo-området til å delta fysisk, for å møte andre og delta i diskusjonen om NS 3720! Kommer du fysisk, bruk skjemaet til høyre. Vil du delta digitalt, klikk på knappen over.
Tid: Tirsdag 18. april, kl. 09:00-11:30 (med frokost fra 08:30). NB! Vi serverer frokostblingser fra 08:30 – svar i kommentarfeltet i påmeldingen om du ikke ønsker frokost, så slipper vi matsvinn.
Sted: Det fantastiske lokalet Byens tak, Youngsgate 2A, Oslo (12. etasje i Folketeaterbygningen).

Påmeldingsfrist: 17. april kl. 9:00

Temaet er: “Lavt klimagassutslipp – på kort eller lang sikt?”

Vi ønsker både å bygge for fremtidig ombruk og fleksibilitet, og å optimalisere for lavest mulige klimagassutslipp. Er det motsetninger mellom disse hensynene, eller er det vinn-vinn både i det langsiktige og kortsiktige perspektivet? For å belyse dette, har vi fått dyktige og engasjerte foredragsholdere fra Skanska, SirkTre og Gjenbrukbar, som jobber med disse problemstillingene.

NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger gir rammeverket for hvordan vi beregner klimafotavtrykk fra byggeprosjekter. Standarden begynner å bli moden for revisjon, og i den forbindelse ønsker vi en diskusjon om erfaringer med bruk av standarden, med spesiell vekt på innspill til hvordan standarden kan legge bedre til rette for å belyse klimaeffekten av økt sirkularitet.

Foredragene vil kunne følges digitalt. Diskusjonsdelen er kun åpen for deltakere som møter fysisk.

Agenda:

08:30-09:00 Frokost med blingser og kaffe/te. Kom og mingle med oss! 09:00 Velkommen og nytt fra Grønn Byggallianse v/Mie Fuglseth, Grønn Byggallianse
09:10 SirkBygg – Klimagassberegninger og design for demontering og ombruk v/ Marit Thyholt, Skanska
09:30 SirkTre – Klimagassberegninger og ombruk av trebaserte produkter, hvilke utfordringer og muligheter møter en da? v/Kristine Nore, prosjektleder SirkTre
09:50 Sirkulære bygg: Dilemmaer knyttet til ressursoptimalisering på kort og lang sikt v/ Anne-Sigrid Nordby, Gjenbrukbar AS
10:10 Pause 10 min
10:20 Diskusjon (kun for fysisk fremmøte): Hvilke endringer er det behov for i metodikken for klimagassberegninger, spesielt med tanke på å legge til rette for økt sirkularitet? Er det informasjon i EPD og annen produktinformasjon som må forbedres/fremskaffes?
11:20 Oppsummering i plenum Avslutning 11:30

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse i samarbeid med Byggevareindustrien.

Dato & tid

Oslo
18. april 09:00 – 11:30

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Oslo – Youngstorget 2A, Oslo. Byens tak, Youngstorget