Laster Arrangementer

Målgruppe: Medlemmer av Grønn Byggallianse eller Byggevareindustrien.
Delta digitalt eller fysisk: For digital påmelding, bruk skjemaet til høyre. For å bli med fysisk, meld deg på via knappen over.

Agenda kommer senere!

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse i samarbeid med Byggevareindustrien.

Dato & tid

22. august 09:00 – 11:30

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
– . Oslo

Andre kurs