Laster Arrangementer

Grønt ekspertforum – Taksonomiverifisering – online - Fullført.

Hvem kan melde seg på? Dette forumet er kun for miljøansvarlige i medlemskategoriene eiendomsselskaper og banker. I utgangspunktet møter en representant per organisasjon.

Forumsmøtet blir avholdt fysisk, men for at flest mulig skal få anledning til å motta oppdateringer har vi åpnet for digital deltagelse på første del av møtet. Det er viktig for oss å høre om medlemmenes erfaringer. Hensikten med forumsmøtene er også at dere kan lære og inspireres av hverandre. Vi oppfordrer derfor til fysisk deltagelse.

EUs taksonomi for bærekraftig finans blir stadig viktigere for bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Det er derfor økende etterspørsel etter å kunne vise samsvar med taksonomikriteriene i prosjekter som er interesserte i grønne lån eller dokumentert bærekraft i årsrapporten.

Derfor har Grønn Byggallianse satt i gang et arbeide for å utarbeide en tredjepartsverifisering for taksonomi oppnåelse for bygg. I forumet vil Anne Solgaard presentere det pågående arbeidet med å utvikle verifiseringen.

09:00 Velkommen – og nytt fra Grønn Byggallianse
09:10 Om taksonomiverifisering v/ Anne Solgaard, seniorrådgiver Grønn Byggallianse
09:30 Spørsmål – avklaringer
09:35 Om taksonomiverifisering – perspektiver fra Finans Norge v/ Mari Betanzo, Seniorrådgiver Finans Norge
09:50 Spørsmål – avklaringer
09:55 Slutt for digitale deltakere

Dato & tid

Digitalt, på Teams
21. mars 09:00 – 10:15

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Dersom arrangementet er fullt, kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

Steder
Digitalt, på Teams – . Digitalt, på Teams