Laster Arrangementer

BREEAM-NOR AP-kurs

BREEAM-NOR AP-kurs er et tilbud til bygg- og eiendomskyndige, med god kompetanse i energi og miljøriktig design av nybygg og/eller eiendomsforvaltning. Forkrav for deltakelse er at man har gjennomført BREEAM-NOR innføringskurs.

BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen i prosjekter med høye miljø- og bærkraftsambisjoner, og være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. BREEAM-NOR AP skal støtte og fremme prosjektgruppen, bidra til å sette realistiske mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR-sertifikat oppnås etter formell revisjon. Som en anerkjennelse av det bidraget en AP kan gjøre i tilknytning til design og prosjektering av et BREEAM-NOR-prosjekter, gis inntil tre-3 poeng (ihht. BREEAM-NOR 2012/2016), så sant AP-en er engasjert i rett tid og på rett måte.

Gjennomføring

I forkant av AP-kurset mottar deltagerne et selvstudium med informasjon om AP-rollen, samt relevante arbeidsoppgaver og litteraturliste med pensum til eksamen. Det anbefales at deltagerne bruker 2-5 timer til selvstudium i forkant av AP-kurset.

Selve AP-kurset består av to dager med undervisning og oppgaveløsning i klasserom, hvor dag to avsluttes med en AP-eksamen (Multiple Choice). Eksamenstid er 120 min. Deltagerne meldes automatisk opp til eksamen ved påmelding til kurset. Vennligst gi beskjed til Grønn Byggallianse på post@byggalliansen.no dersom du ikke ønsker å delta på eksamen. Krav på forlenget eksamenstid må dokumenteres med erklæring fra relevant instans.

Agenda for kurset

Kurset gjennomgår følgende punkter:

 • Oppbygging av BREEAM-NOR-emner
 • AP–rollen og optimal tidslinje for BREEAM-NOR-prosjekter
 • Pre-analyseverktøyet
 • Energiforelesning
 • Materialforelesning
 • Nytteverdi
 • Kostnader og tjenester
 • Registrering av prosjekt og poengberegning
 • Eksamenseksempler og oppsummering
 • AP-godkjenning

  Ved bestått eksamen kan man søke om å bli godkjent BREEAM-NOR AP forutsatt at kravet til 3-års erfaringskompetanse er oppfylt (se krav til kompetanse under). Godkjennelsen som AP løper fra år til år og betinger betaling av årlig avgift. Grønn Byggallianse inviterer også til en oppdateringsdag to ganger i året for alle AP’er.

  Følgende minimumskompetanse kreves:

  • Relevant akademisk og/eller annen faglig kompetanse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon.
  • Minst tre års arbeidserfaring fra prosjekterings- eller prosjektgruppe i byggebransjen. Ett år kan erstattes med tilsvarende prosjekterfaring fra anlegg/infrastruktu eller off-shore.
  • Gjennomført BREEAM-NOR innføringskurs.
  • Kjennskap til hvordan energi og miljøkvaliteter påvirker livsløpsegenskaper og kostnadskalkyler.

  Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

  Dato & tid

  Oslo
  6. desember 09:00 – 16:30
  7. desember 09:00 – 16:30

  Priser

  22000,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
  29000,- for ikke-medlemmer

  Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding. Grønn Byggallianse kan endre dato eller avlyse fram til 1 uke før kurs.

  Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

  Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

  Steder
  Oslo – Universitetsgata 2. REBEL Arena

  Andre kurs