Laster Arrangementer

BREEAM Infrastructure Project Assessor-kurs

BREEAM Infrastructure Project Assessorkurs

BREEAM Infrastructure Assessor-kurs for prosjekter, er et kurs for anleggs- og infrastrukturkyndige med kompetanse i anleggsprosjekter, infrastruktur, landskapsarkitektur og andre offentlige rom.

BREEAM Infrastructure Assessor sin rolle er å være rådgiver for utviklingsprosessen i infrastrukturprosjekter med høye bærekraftsambisjoner, være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Assessor er en tilrettelegger og veileder for prosjektgruppen, og bidra til realistisk målsetting og gjøre avveininger i prosjektet for å oppnå ønsket BREEAM Infrastructure sertifikat. Et prosjekt må knytte til seg en sertifisert BREEAM Infrastructure assessor for å kunne sertifisere prosjekter innenfor ordningen. Assessor er et medlem i prosjektgruppen og er prosjektets kontaktperson med de som gir en endelig godkjenning og sertifisering av prosjektet.

Om kurset

I forkant av assessor-kurset er det forventet at deltagerne er gjort seg kjent med SD 6053A BREEAM Infrastructure for Prosjekter-manualen.

Selve assessor-kurset består av to dager med undervisning og oppgaveløsning i klasserom, hvor dag to avsluttes med en eksamen (Multiple Choice).
Kurset gjennomgår følgende:

 • Hva er BREEAM Infrastructure
 • Om BREEAM Infrastructure for prosjekter og prosessen rundt ordningen
 • Bruk av manualen, grunnleggende ferdigheter og rollene i et prosjekt
 • Gjennomgang av hovedtrekkene ved kategoriene, emnene og kriteriene
 • Trinnene nødvendig for en vellykket revisjon
 • Dokumentasjonskrav
 • Sertifiseringsprosessen ved BREEAM Infrastructure for prosjekter
 • Pre-analyseverktøyet
 • Nytteverdi av BREEAM Infrastructure

Ved bestått eksamen er man en kvalifisert BREEAM Infrastructure assessor.

Målgruppe

 • Individer eller prosjektgrupper som skal sertifiseres med BREEAM Infrastructure for prosjekter
 • Organisasjoner som ønsker å benytte seg av BREEAM Infrastructure for prosjekter
 • Andre som ønsker å forbedre bærekraft i anleggs- og infrastrukturprosjekter
 • Dato & tid

  Oslo
  2. september 09:00 – 16:00
  3. september 09:00 – 16:00

  Priser

  18900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
  27000,- for ikke-medlemmer

  Steder
  Oslo – Grev Wedels plass 7. Oslo

  Andre kurs