Laster Arrangementer

FULLT: BREEAM Communities innføringskurs

BREEAM Communities: Systematikk i bærekraftig områdeutvikling

Lurer du på hvordan du kan benytte BREEAM Communities som et verktøy for å systematisere arbeidet med å fremme bærekraft i en områdeutvikling. Da er dette kurset for deg.

Norsk planprosess har mange intensjoner om bærekraft. En utfordring er mangel på metoder og verktøy som kan sikre at intensjoner og ambisjoner ivaretas gjennom planprosessen og helt til det ferdige området. BREEAM Communities er et verktøy som kan gi offentlige og private utbyggere en systematikk som sikrer slike kvaliteter gjennom prosessen – fra ide – til plan og gjennomføring. Det er særlig bruken av BREEAM Communities som prosessverktøy som trekkes frem som et av verktøyets sterke sider for å ivareta bærekraft i område- og detaljplaner for større prosjekter.

Kurset vil gi en overordnet innføring i rammeverket og dets oppbygning, samt informasjon om aktuelle prosesser og tilnærminger ved bruk i Norge. Målet for kurset er at du som deltager skal sitte igjen med en ”kokebok” som beskriver hvordan jobbe med bærekraftbegrepet i områdeutvikling,  forståelse for når og hvordan gjennomføre et prosjekt i henhold til BREEAM Communities og innsikt i hvilke effekter dette kan gi i planprosessen.

Kurset vil gi deg som utvikler, planlegger, arkitekt eller prosessleder innen privat og offentlig sektor og som jobber med planlegging av større områder, en forståelse for når og hvordan man kan gjennomføre et prosjekt og benytte BREEAM Communities som rammeverket, og hvilke effekter dette kan gi i planprosessen.

Dato & tid

Oslo
17. januar 09:00 – 15:30

Priser

5200,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
6900,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Oslo – Kristian Augusts gate 13. Spaces Tullinløkka

Andre kurs