Hvem skal få Norges første BREEAM-pris?

6. juni 2024 vil BREEAM-prisen deles ut for første gang i Norge. I år vil prisen deles ut til eiendomsutviklere og byggeiere som har investert i bærekraft og dokumenterer det gjennom sertifisering

Slik nominerer du

I 2024 vil prisen deles ut i tre kategorier: årets BREEAM-NOR nybygg, årets BREEAM-NOR rehabilitering og årets hederspris BREEAM. Hvem som helst kan sende inn forslag til kandidater. Nominasjoner til byggprisene må også godkjennes av nåværende byggeier. 

Hvem kan bli nominert?

BREEAM-prisen er opprettet for å hedre eiendomsutviklerne og byggeierne som investerer i bærekraft og bidrar til å redusere klima- og naturavtrykket i norsk bygg- og eiendomssektor. Byggeprosjekter som nomineres må være ferdigstilt i perioden 1. januar 2022 til og med nominasjonsfristen 17. april 2024. For byggprisene er det også et krav at bygget må ha fått ferdigstillelsessertifikat. Det er laget detaljerte kriterier for tildeling i hver av de kategoriene:

Prisen deles ut til et prosjekt som har vist nyskaping eller løsninger med særskilte kvaliteter og som tjener som forbilde for andre prosjekter. Bygget må ha oppnådd sertifiseringsnivå Excellent eller Outstanding. Bygget må ha ferdigsertifikat og være sertifisert innen kategorien nybygg og/eller tilbygg. Dersom bygget er en kombinasjon av nybygg og rehabilitering, må prosjektet velge hvilken kategori man ønsker å nomineres i.

Kriterier:

 • prosjektets bærekraftsmål og hvorvidt disse er oppfylt 
 • innovative og kostnadseffektive teknikker, prosesser eller strategier 
 • kunnskapsspredning om bærekraftige løsninger i prosjektet 
 • eventuelle konkrete tiltak innenfor en eller flere av følgende prioriterte områder: klimagassutslipp, energibruk, sirkularitet, biodiversitet og/eller klimatilpasning 

Prisen deles ut til et prosjekt som er BREEAM-NOR-sertifisert innenfor kategorien totalrehabilitering eller Bespoke RFO. Som for nybygg må prosjektet ha vist nyskaping eller løsninger med særskilte kvaliteter og som tjener som forbilde for andre prosjekter. Bygget må ha ferdigsertifikat og ha oppnådd sertifiseringsnivå Very Good eller høyere. Dersom bygget er en kombinasjon av nybygg og rehabilitering, må prosjektet velge hvilken kategori man ønsker å nomineres i.

Kriterier:

 • prosjektets bærekraftsmål og hvorvidt disse er oppfylt 
 • innovative og kostnadseffektive teknikker, prosesser eller strategier 
 • kunnskapsspredning om bærekraftige løsninger i prosjektet 
 • eventuelle konkrete tiltak innenfor en eller flere av følgende prioriterte områder: klimagassutslipp, energibruk, sirkularitet, biodiversitet og/eller klimatilpasning 

Prisen deles ut til en virksomhet i eiendomssektoren som gjennom mange år har brukt en eller flere av sertifiseringsordningene i BREEAM-familien for å bedre sitt bærekraftsnivå.  

I vurderingen vil juryen legge vekt på at virksomheten har: 

 • brukt BREEAM som en del av virksomhetens organisasjon og strategi 
 • brukt BREEAM som et verktøy for å nå sine bærekraftsmål 
 • sertifisert en stor del av sin portefølje 
 • oppnådd gode sertifiseringsresultater gjennom BREEAM over flere år 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på sertifisering@byggalliansen.no.

Send inn din nominasjon

Søknadsskjemaet gjelder prisene for årets BREEAM-NOR nybygg og årets BREEAM-NOR rehabilitering. Last ned og fyll ut søknadsskjemaet her. Utfylt skjema sendes til sertifisering@byggalliansen.no

Nominasjon til årets hederpris BREEAM sendes til juryleder per epost til viel.sorensen@byggalliansen.no

NB! Nominasjonsfristen for 2024 er utløpt

Slik kårer vi en vinner

Nominasjonene vurderes av en uavhengig jury som består av aktører fra byggeiersiden, arkitekter, rådgivere, entreprenører og fra produsentbransjen.  

Prisutdelingen skjer på en festmiddag samme dag som BREEAM-konferansen 6. juni. Påmelding til konferanse og prisutdeling her.