Webinar: Hvorfor er det viktig med dagslys i bygg?

Hør vår seniorrådgiver Marta Eggertsen fortelle om hvorfor det er viktig med dagslys, og om hvor mye dagslys som er nok. Du vil få konkrete tips til hvordan prosjekter kan arbeide for å skape helsefremmede og estetisk stimulerende rom.

Dagslys er en av de viktigste parameterne for vår helse. Dagslys har bakteriedrepende egenskaper, og påvirker både humør, helse og estetisk romopplevelse. Dessverre blir ofte dagslys glemt når vi snakker energieffektivisering, klimagassreduksjon og fortetting.