Utslippsfrie byggeplasser

Se opptak og presentasjoner fra frokostmøtet.

Møte er nr 2 i serien om de 10 strakstiltak, og omhandlet utslippsfrie byggeplasser. Arrangører var Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Bellona og Omsorgsbygg.

Velkommen og innledning
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Slik stiller vi krav om utslippsfrie byggeplasser
Per Morten Johansen, Omsorgsbygg

Bruk av fjernvarme allerede på byggeplassen
Tryggve Mellvang-Berg, Fjernvarmeforeningen og Ivan Henrik Berg, Akershus Energi

Hva kreves for at vi kan levere?
Birte Almeland, Veidekke ASA

Bellonas arbeid med utslippsfrie byggeplasser – veien videre
Hallstein Havåg, Bellona

Spørsmål og diskusjon

Temaer: