Strategi-lunsj med Grønn Byggallianse

8. april 2022 holdt Grønn Byggallianse et lunsjwebinar om vår strategi for 2022-2024.

I webinaret ser vi nærmere på hvordan vi skal komme fra ord til handling og sammen bidra til å skape bygg, anlegg og områder der bærekraftige løsninger er det selvfølgelige valget.

Få et innblikk i vår strategi ved å se opptak av lunsjwebinaret her: