Sirkulærøkonomi

Se opptak fra frokostmøte om sirkulærøkonomi avholdt i regi av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

Frokostmøtet er en del av serien om de 10 strakstiltakene for byggeiere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Velkommen og kort introduksjon til Eiendomssektorens veikart mot 2050
Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

Presentasjon av “Faktaark om initiativ og nye føringer om sirkulær økonomi fra EU”
Gunnar Grini, Gehør

Sirkulær økonomi som forretningsmulighet
Camilla Haugsten, Ouroboros

Ressursoptimalisering, ny nasjonal handlingsplan for byggavfall
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Sirkulær økonomi i IKEA
Yngvill Ofstad, IKEA

Oppsummering og avslutning