Rapporteringslunsj med Grønn Byggallianse

9. februar 2022 holdt Grønn Byggallianse et lunsjwebinar om miljørapportering.

Krav til å rapportere på hvilke påvirkninger du som selskap har på miljø øker. Grønn Byggallianse har laget en veileder som skal hjelpe byggherrer å navigere i krave om miljørapportering.

Lær mer om veilederen og få et innblikk i den ved å se opptak av lunsjwebinaret her: