Lavkarbo byggematerialer

Lavkarbo byggematerialer

Se opptak fra frokostmøtet «Lavkarbo byggematerialer».

Frokostmøtet ble arrangert av Grønn Byggallianse og FutureBuilt 25. februar 2020.

Om arrangementet

Det er 10 år siden Statsbygg lanserte klimagassberegninger for bygg – og med det et nytt designpremiss som har gitt føringer for materialpaletten i mer enn 50 FutureBuilt prosjekter og en rekke andre klimaforbilder. Resultatet er blant annet biobaserte byggesystemer, flere generasjoner lavkarbon-betong, de første sirkulære bygg-pilotene og nye og innovative lavutslippsmaterialer og produkter.

På frokostmøtet fortalte både praktikere og forskere om erfaringene fra de mest ambisiøse forbildeprosjektene. Se opptakene for å høre erfaringer fra 10 år med klimagassberegninger, materialstrategier for reduserte utslipp, få oversikt over redskaper og verktøy for klimasmarte materialvalg, og anbefalinger av både dypøkologiske og stuerene produkter for utbyggere og arkitekter som ønsker å ligge i front.

Opptak

Velkommen!

Stein Stoknes, FutureBuilt

10 år med klimagassberegninger – hva har vi lært?

Inger Andresen, SINTEF Community/ZEN

Materialstrategier for reduserte utslipp

Eivind Selvig, Civitas

Tre eller betong – eller: Ja, takk. Begge deler!

Christofer Skaar, SINTEF Community/ZEN

Veidekke bygger med «ekstrem-lavkarbonbetong»

Nils Ivar Nilsen og Karl Christian Martinsen, Veidekke

Anskaffelse av lavutslippsbyggematerialer – ECOproduct og Grønn materialguide

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Stuerent – 10 klimavinnere

Rolf Hagen, Context

Dypgrønt – 10 radikale klimaløsninger

Rolf Jakobsen, Gaia

Enova støtter lavutslippsløsninger i bygg

Jan Petter Amundal, Enova