Bærekraftig liv mellom husene

Se opptak fra frokostmøte 28.10.18: Bærekraftig liv mellom husene.

Det finnes byer, bydeler og områder som vil besøker om og om igjen, tilbringer mer tid og føler oss mer vel i enn i andre. Områder som tilfører, inspirerer, er tilgjengelige, muliggjør sosial og kanskje kulturell utfoldelse. Hvorfor utgjør det så stor forskjell for oss og hva gjør et sted mer attraktivt enn et annet?

På dette frokostmøtet i serien «Slik kan det gjøres» vil vi dele kunnskap om og vise eksempler på bærekraftig liv mellom husene. Med det mener vi omgivelser som både er attraktive for de som skal bruke dem, som er miljøvennlige og gir økonomisk merverdi.

Innledning  v/ Teresa Ribu, Grønn Byggallianse/NGBC

Fra energibruk til mennesket i fokus – hva, hvordan og hvorfor?
Øystein Thorup, Avantor

Å planlegge for opplevelser, sanser og tilhørighet- Arkitektens viktige rolle i utvikling av områder
Henning K Sunde Rodeo Arkitekter – Presentasjon kommer

Sted og identitet- betydning for helse og trivsel
Gunnar Ridderström, NMBU

Boliger for alle – fellesløsninger, delingsøkonomi og sosial bærekraft
Tor Evert Lindeland, OBOS

Helsemessig og sosial bærekraft – Hvorfor så viktig? Presentasjon av de tre første kvalitetsprinsippene til Bygg 21 
Tor Erik Danielsen, Arbeidstilsynet

Temaer: