Kan vi bygge oss til mer natur i byen?

Her finner du opptak og presentasjoner av foredragene fra frokostmøtet “Kan vi bygge oss til mer natur i byen?” med FutureBuilt 06.09.19.

At bygg og områder er del av byens økosystem er selvsagt. Det er først når vi inviterer byøkologien og de blågrønne lungene inn som premissgivere for bygg- og områdeutvikling at vi kan utforske hva det vil si å bygge oss til mer natur.

All menneskelig arealbruk påvirker naturmangfoldet. Frokostmøtet handlet om hva som skal til for at bygg og eiendomssektoren bidrar til økt insekt-, fugle- og planteliv. Og hvordan er naturmangfold viktig for bygg- og eiendomssektoren? Hva om økt naturmangfold settes som en forutsetning for fremtidens bygg- og eiendomsutvikling?

Frokostmøtet var et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og FutureBuilt.

Foto av Vega Scene: esé Holte.

Presentasjoner og foredrag

Se hele frokostmøtet her.

Velkommen ved Grønn Byggallianse og FutureBuilt

ved Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse, og Birgit Rusten, FutureBuilt.

FNs naturpanels rapport i et nøtteskall

ved Ivar Baste, Miljødirektoratet

Kan byøkologisk tilnærming hjelpe oss ut av klima- og naturmangfoldskrisa?

ved Rune Skeie, Asplan Viak

Biologisk mangfold og etterbruk av sykehusområdet på Bragernes

ved Henriette Jordheim, Drammen kommune

Samtale på scenen og spørsmål fra salen

med Ivar Baste (Miljødirektoratet), Rune Skeie (Asplan Viak), Henriette Jordheim (Drammen kommune) og Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse).

Møteleder: Birgit Rusten, FutureBuilt.