Grønn digital Arendalsuke 2020: Bygg og eiendom, den glemte klimakjempen

Se opptak av arrangementet Bygg og eiendom, den glemte klimakjempen som var en del av Grønn digital Arendalsuke 2020.

Arrangementet var et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Bygg Arena Arendal som en del av Grønn digital Arendalsuke som var et samarbeid mellom Klimahuset ved Naturhistorisk museum, UN Global Compact Norge og Footprint.

Vil du lese mer om klimakur for bygg og eiendom kan du klikke her.

Se opptak fra arrangementet 10. august 2020 under.

Temaer: