Se alle arrangement fra klimadagen under Bygg Arena Arendal

Under Arendalsuka 2021 samlet bygge-, eiendoms-, og anleggsnæringen seg til en stormarkering under fanen Bygg Arena Arendal.

Tirsdag 17. august hadde Grønn Byggallianse faglig ansvar for klima- og miljødagen.

Se alle arrangementene her: 

«Den glemte klimakjempen» – offisiell åpning av Bygg Arena Arendal (Sal A 08.30-09.30)

Med: Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, Nikolai Astrup (H), kommunal og moderniseringsminister, Åsmund Aukrust (Ap), stortingsrepresentant, Ane Breivik, nestleder i Unge Venstre, Sonja Horn adm.dir. Entra, Ståle Rød, adm.dir. Skanska, Egil Hogna, adm.dir Norconsult og Cecilie Ditlev-Simonsen, First House

«De mest bærekraftige byggene er allerede bygget» (Sal B 09.30-10.20)

Med: Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF, Siri Blakstad, konserndirektør Sintef, Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Anne Lise Torp, miljørådgiver i WSP, Laila Marie Bendiksen, advokat i NBBL, Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. direktør i Statsbygg og Hanna Geiran, direktør Riksantikvaren.

«Solkraft kan løse fremtidens energiutfordringer» Sal A 10.00-10.50

Med: Trond Simonsen, miljøsjef Entra, Stine Hostad, leder Trondheim Entra, Bjørn Thorud, seniorrådgiver Multiconsult, Svein Nassvik, sjefsrådgiver Skanska, Bård Folke Fredriksen, direktør NBBL, Anders Fylling, direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter, Nariman Fakhraee, Vice President Digital Energy Schneider Electric, Astrid Margrethe Hilde, seniorrådgiver Agder Energi Nett, Tore Langset, direktør Reguleringsmyndigheten for energi (RME), Liv Kari Eskeland (H), Tore O. Sandik (Ap) og ordstyrer Heikki Eidsvoll Holmås, Multiconsult

«Materialrevolusjonen som svarer på Paris-avtalen» (Sal B 11.00-11.50)

Med: Mie Fuglseth, klima- og miljørådgiver Asplan Viak, Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør Sintef, Alexander Borg, miljørådgiver Asplan Viak, Line Karlsen, Höegh Eiendom, Ola Elvestuen (V), Josefine Magnussen, jurist i Grette, Mathis Grimstad, adm.dir. Stor-Oslo Eiendom, Nils Morten Bøhler, konserndirektør OBOS og Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

«Avfallsreduksjon – Vi må ta mindre på tallerkenen!» Sal A 11.30-12.00

Med: Eirik Wærner, miljørådgiver Multiconsult, Cecilie Nødtvedt, bærekraftsansvarlig JM Norge, Knut Mathisen, senior Industry Development Manager GS1, Maren Hersleth Holsen, statssekretær Klima- og miljødep, Hilde Herud adm. dir. Norgips, Hilde Vatne, adm. dir. JM Norge og Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling Statsbygg.

«Hvordan påvirker EUs grønne regelverk aktører innen bygg og eiendom?» Sal B 12.15-12.55

Med: Liv Zimmermann, advoktafirmaet Hjort DA, Trond Simonsen, miljøsjef Entra ASA, Ragnar Eggen, Akershus Eiendom, Heikki Eidsvoll Holmås, miljøsjef Multiconsult og Therese Bodding Sæthre, direktør Geo, vann og miljø Multiconsult.

«Hva skal til for å virkeliggjøre en mer sirkulær byggenæring?» (Sal A 12.45-13.35)

  • Lansering av veilederen «Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det!», et samarbeid mellom Statsbygg og Grønn Byggallianse med Resiqel som innleid fagressurs.

Med: Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling i Entra, Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær ressurssentral, Anders Fylling, leder for faglig ressurssenter i Statsbygg og Audun Lågøyr, kommunikasjonsdirektør i Skanska

«Klimakutt i anlegg – fra politisk vilje til handling» Sal A 14.00-14.50

Med: Samferdselsminister Knut Arild Hareide, Eirik Sivertsen (Ap), Anette Aanesland, adm. dir. Nye Veier, Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør Statens Vegvesen, Erik Frogner, avdelingsdir. AF Gruppen, Janicke Garman, konserndir. bærekraft Norconsult og Ketil Søyland, prosjektdir. Norconsult.

«Arkitektur skaper verdi – miljøgevinst og varig sosial bærekraft?» Sal B 14.00- 14.50

Med: Janeche Bull Borander, utviklingssjef AiN, Egil Skavang, adm. dir. Arkitektbedriftene i Norge, Nicolai Riise, MAD arkitekter, Anne Haabeth Rygg (H), Rasmus Reinvang (MDG), Marit Sundli Tveit, adm.dir. Forskningsrådet og debattleder Jan Glendrange, ZYNK.

Utdeling av Storebrand Eiendoms bærekraftspris Sal A 17.00

Med: Truls Nergaard, leder Eiendom, Unn Hofstad, miljø og klimasjef, Dag Tønder, leder Eiendomsforvaltning.