BREEAM-NOR revisorutdanning (assessor)

Revisor har en viktig rolle i BREEAM-NOR. For å bli revisor  for BREEAM-NOR-prosjekter må du ta en revisorutdanning.

BREEAM-NOR-revisorer (engelsk: Assessor) er personer som på lisens fra Grønn Byggallianse leverer en tredjeparts uavhengig vurdering av et BREEAM-NOR-prosjekt i form av en revisorrapport som utgjør grunnlaget for utstedelsen av et BREEAM-NOR-sertifikat. BREEAM-NOR-revisoren er i tillegg prosjektets kontaktperson mot Grønn Byggallianse.

For å bli BREEAM-NOR revisor må du gjennomgå et utdanningsløp i to deler:

  1. Revisorkurset «BREEAM International New Construction» (online-kurs eller klasseromsbasert)
  2. BREEAM-NOR-revisor top up-kurs

BREEAM International revisorkurs

Kurset «BREEAM International New Construction» arrangeres av BRE, som eier BREEAM-standarden. På dette kurset lærer du om standarden BREEAM International New Construction, som BREEAM-NOR er basert på. Du lærer også hvordan du gjennomfører en BREEAM-sertifisering. Du kan ta kurset som et online-kurs eller melde deg på en klasseroms-utgave i England eller andre land.

I begge tilfeller avsluttes kurset med to skriftlige multiple choice-eksamener på 90 minutter. Dersom du består begge eksamenene, kan du ta BREEAM-NOR top up-kurs, og deretter søke om å få BREEAM-NOR-revisorlisens.

Hvis du vil kan du også søke om en internasjonal lisens for å kunne revidere prosjekter utenfor Norge som bruker BREEAM International New Construction-standarden.

Vær oppmerksom på at kurset krever 46 timers arbeid pluss eksamen. Alt av kursmateriale er engelskspråklig. Det kreves ingen forhåndskunnskaper for å delta på kurset, men vi anbefaler å ta innføringskurs i BREEAM-NOR på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at dette kurset undervises på engelsk.

BREEAM-NOR-revisor top up-kurs

Dette er et heldags påbyggingskurs for alle som har gjennomført og bestått det internasjonale revisorkurset og som ønsker lisens for å kunne revidere BREEAM-NOR-prosjekter.

Formålet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om BREEAM-NOR-standarden og de norske tilpasningene av standarden, samt om sertifiseringsprosessen for BREEAM-NOR-prosjekter.

Kurset avsluttes med en 90 minutters klasseromsbasert multiple choice-eksamen. Ved bestått eksamen på det internasjonale revisorkurset og BREEAM-NOR top up-kurs, kan du søke Grønn Byggallianse om BREEAM-NOR revisorlisens.

Dette kurset arrangeres en til to ganger årlig.

Her finner du kursdatoer for BREEAM-NOR-revisor top up-kurs og andre kurs hos Grønn Byggallianse.