Om CEEQUAL

CEEQUAL er et sertifiseringsverktøy for anleggsprosjekter.

CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Som BREEAM, bruker CEEQUAL evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

CEEQUAL er et godt verktøy i prosjektering og byggeledelse, og fører ofte til betydelig bedre resultater.

I likhet med BREEAM er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse sin rolle er å informere om CEEQUAL og bistå BRE med å arrangere kurs.

CEEQUAL har en internasjonal versjon som norske prosjekter kan benytte (se info under). Det er ikke planer om å utvikle en godkjent norsk versjon av CEEQUAL.

Grønn Byggallianse har et samarbeid med Nettverket Grønn Anleggssektor. De jobber aktivt for blant annet å øke kunnskapen om miljø og bærekraft i anleggsbransjen. Les mer om Nettverket Grønn Anleggssektor her. I 2020 vil Grønn Byggallianse se på mulighetene for å gjøre bruken av CEEQUAL i Norge enklere i samarbeid med nettverket.

Her finner du informasjon om CEEQUAL

Du kan lese mer om CEEQUAL på den offisielle nettsiden for CEEQUAL.

Her finner du oversikt over kurs i CEEQUAL.

Dersom Grønn Byggallianse setter opp CEEQUAL-kurs vil du finne disse her.

Prosjekter i Norge som ønsker å benytte seg av CEEQUAL International, finner informasjon her.

Her finner du nedlastbare dokumenter, som CEEQUAL-manualen.

Spørsmål om CEEQUAL-sertifisering og CEEQUAL International Scheme-relaterte spørsmål skal rettes til: support@ceequal.com

Dersom du har andre spørsmål knyttet til CEEQUAL, kan du kontakte anders.nohrewallden@byggalliansen.no.