Om CEEQUAL

CEEQUAL er et sertifiseringsverktøy for anleggsprosjekter. Her finner du informasjon om verktøyet og utviklingen av CEEQUAL i Norge.

CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Som BREEAM, bruker CEEQUAL evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

CEEQUAL er et godt verktøy i prosjektering og byggeledelse, og fører ofte til betydelig bedre resultater.

I likhet med BREEAM er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse sin rolle er å informere om CEEQUAL og bistå BRE med å arrangere kurs.

CEEQUAL har en internasjonal versjon som norske prosjekter kan benytte (se info under). Det er ikke planer om å utvikle en godkjent norsk versjon av CEEQUAL.

Arbeidet med å øke kunnskapen og tilrettelegge for at bruken av CEEQUAL i Norge skal øke har startet. Her finner du informasjon om prosessen, tidsplan og hvordan markedet involveres.

Interessen for CEEQUAL har økt kraftig de siste årene. I juni 2020 var 16 prosjekter registrert, og store aktører i næringen indikerer at dette tallet vil øke fremover.

Grønn Byggallianse har derfor gått sammen med næringen for å koordinere det arbeidet som pågår rundt CEEQUAL i Norge.  Målet med arbeidet er å bidra til kompetanseheving i næringen rundt miljø og bærekraft og at CEEQUAL skal bli infrastruktur-næringens svar på BREEAM.

Målene med CEEQUAL-prosjektet

  • Lage en egen veileder som viser hvordan CEEQUAL passer inn i norsk planprosess.
  • Lage kunnskapsgrunnlag for hvordan best bruke CEEQUAL i prosjekt (inkludert et filter til norske lover/regler/best praksis).
  • Tilby kurs og annen kunnskapsheving til næringen.

Slik jobber vi

Grønn Byggallianse leder utviklingen.

Vi har leid inn prosjektressurser fra Norconsult som skal drive arbeidet fremover

Vi samarbeider med sponsorene, som er Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier. Vi har også tett samarbeid med SINTEF Grønn anleggssektor. Disse utgjør styringsgruppen, som skal bidra til at arbeidet er godt forankret i næringen og at markedets behov for bærekraftig totalkvalitet blir ivaretatt.

Bred involvering fra markedet

Gjennom styringsgruppen og næringen engasjerer vi bredt. Alle som kan og vil bidra til at CEEQUAL skal bres ut i Norge, kan delta i arbeidet.

Det vil bli flere anledninger til å bidra inni arbeidet gjennom arbeidsseminarer og utveksling av kunnskap og erfaringer.

Ønsker du å melde deg til «tjeneste» kan du sende en epost til Ceequal@byggalliansen.no eller Martin Schreck.

Fremdriftsplan

Du kan lese mer om CEEQUAL på den offisielle nettsiden for CEEQUAL.

Her finner du oversikt over kurs i CEEQUAL.

Dersom Grønn Byggallianse setter opp CEEQUAL-kurs vil du finne disse her.

Prosjekter i Norge som ønsker å benytte seg av CEEQUAL International, finner informasjon her.

Her finner du nedlastbare dokumenter, som CEEQUAL-manualen.

Spørsmål om CEEQUAL-sertifisering og CEEQUAL International Scheme-relaterte spørsmål skal rettes til: support@ceequal.com

Dersom du har andre spørsmål knyttet til CEEQUAL, kan du kontakte anders.nohrewallden@byggalliansen.no.

  • 16. september 2021, kl 10:30: Digitalt arbeidsverksted om GAP analyse for CEEQUAL og norsk regelverk. Send påmelding via e-post til John Sverre Rønnevik med nøkkelord «GAP-ANALYSE» i emnefeltet.
  • 29. september 2021: Workshop med erfaringsdeling fra CEEQUAL prosesser i Norge fra kundens, rådgiverens og entreprenørens perspektiv. Send påmelding via e-post til Martin Schreck med nøkkelord «CEEQUAL-erfaring» i emnefeltet.