Om CEEQUAL

CEEQUAL er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter.

Infrastrukturprosjekter omfatter alle bygg- og anleggsprosjekter innen blant annet transport, energi- og vannforsyning, men også en rekke andre prosjekter.

Kilde: https://www.bregroup.com/products/ceequal/discover-ceequal/who-can-use-ceequal/

CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Som BREEAM, bruker CEEQUAL evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

CEEQUAL er et godt verktøy i prosjektering og byggeledelse, og fører ofte til betydelig bedre resultater.

I likhet med BREEAM er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse sin rolle er å informere om CEEQUAL og bistå BRE med å arrangere kurs.

CEEQUAL har en internasjonal versjon som norske prosjekter kan benytte (se info under). Det er ikke planer om å utvikle en godkjent norsk versjon av CEEQUAL.

Grønn Byggallianse har siden 2018 samarbeidet med næringen med å informere om og lage veiledning om hvordan CEEQUAL kan benyttes i infrastrukturprosjekter Norge. Dette har vi gjort:

  • Gjennomført en rekke arbeidsseminarer for å analysere og forstå markedsbehovene.
  • Bistått BRE (eier av CEEQUAL) til å avholde kurs i CEEQUAL og informasjonsmøter med næringen
  • Laget veileder  som forklarer hvordan CEEQUAL kan brukes i Norge og som bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører.
  • Laget en Komparativ analyse av CEEQUAL og norsk planprosess.  Analysen forklarer hvordan CEEQUAL passer inn i norsk planprosess.

Du kan lese mer om CEEQUAL på den offisielle nettsiden for CEEQUAL.

Her finner du oversikt over kurs i CEEQUAL.

Dersom Grønn Byggallianse setter opp CEEQUAL-kurs vil du finne disse her.

Prosjekter i Norge som ønsker å benytte seg av CEEQUAL International, finner informasjon her.

Her finner du nedlastbare dokumenter, som CEEQUAL-manualen.

Spørsmål om CEEQUAL-sertifisering og CEEQUAL International Scheme-relaterte spørsmål skal rettes til: support@ceequal.com

Dersom du har andre spørsmål knyttet til CEEQUAL, kan du kontakte anders.nohrewallden@byggalliansen.no.