Om BREEAM-NOR Bespoke

BREEAM-NOR 2016 dekker følgende byggkategorier og kombinasjoner av disse: varehandel, kontor, industri, utdanning og bolig. For andre typer prosjekter (f.eks. hotell, kombinasjonsbygg, idrettshall o.l.) eller større kombinasjonsprosjekt med flere byggtyper i ett, kan et prosjekt få tilpassede kriterier (Bespoke). Bespoke kan også benyttes for mindre rehabiliteringsprosjekter/innredningsarbeider.

Hva du må gjøre for å få tilpassede kriterier?

Prosjektet bør ha kommet så langt at det foreligger plantegninger og rombeskrivelser. Dette fordi Grønn Byggallianse trenger en del informasjon om prosjektet for å kunne utvikle kriterier.

  1. Vurderer du å benytte BREEAM-NOR Bespoke på et prosjekt, kan du kontakte bespoke@byggalliansen.no for tilbud på et tilpasset kriteriesett. I emnefeltet skriver du: BREEAM-NOR Bespoke – anmodning om kriterier + prosjektnavn. AP, revisor eller utviklers representant kan be om å få utviklet Bespoke-kriterier.
  2. Grønn Byggallianse returnerer så et skjema som må fylles inn. Vennligst fyll inn skjemaet så nøyaktig som mulig. Ferdig utfylt skjema returneres til Grønn Byggallianse  sammen med tilhørende plantegninger og rombeskrivelser. På bakgrunn av dette gir Grønn Byggallianse et tilbud på utviklingen av kriteriesett for prosjektet. Kostnaden er avhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet og varierer mellom 20-170.000,- eks.mva.
  3. Ved signering av tilbudet fra Grønn Byggallianse vil Grønn Byggallianse starte arbeidet med å utvikle kriteriesett. Å utvikle kriteriesett kan være krevende og de er derfor anbefalt å sette av god tid til denne prosessen.
  4. Kun prosjekter med signert avtale for utarbeidelse av BREEAM-NOR Bespoke-kriterier kan registreres. Registrering gjøres som regel etter at kunden har mottatt endelig kriteriesett og pre-analyseskjema, men kan også gjøres etter Grønn Byggallianse har mottatt signert tilbud. Det er kun BREEAM-NOR revisorer som kan registrere BREEAM-NOR prosjekter. Registreringskostnader for BREEAM-NOR Bespoke-prosjekter er tilsvarende normale BREEAM-NOR prosjekter.

Prosessen

Et kriteriesett utarbeides på grunnlag av informasjon fra prosjektet. Det skal blant annet foreligge en fullstendig utfylt «BREEAM Bespoke Application Form», plantegninger for prosjektet og annen informasjon som beskriver prosjektet.

Før arbeidet kan starte må kunden signere et tilbud fra Grønn Byggallianse.

Fra inngåelse av tilbud til kriteriene er ferdigstilt tar det normalt 4 til 12 uker.

Prosessen kan beskrives på følgende måte: