BREEAM

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Hvorfor BREEAM-sertifisere ditt prosjekt?

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

  • Høyere markedsverdi
  • Høyere leieinntekter
  • Større belegg
  • Lavere driftskostnader
  • Økt brukertilfredshet
  • Redusert finansiell risiko

Hvordan lære mer om BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR-manualen ligger åpent tilgjengelig på nettet og kan lastes ned av alle. Grønn Byggallianse tilbyr innføringskurs i BREEAM-NOR som vil gi deg grunnleggende kjennskap til verktøyet og metodikken. Grønn Byggallianse tilbyr også en rekke andre standard- og fordypningskurs innen BREEAM-NOR. Mer informasjon finner du under kurs.

BREEAM i tall

Om lag 500.000 bygninger rundt om i verden er sertifisert etter BREEAM-standarden, mens mer enn 2.000.000 bygninger er registrert for sertifisering. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere. Mer enn 4000 personer  i Norge fra hele verdikjeden i byggenæringen har deltatt på kurs om BREEAM-NOR og rundt 60 personer arbeider som BREEAM-NOR-revisorer. Over 500 personer er utdannet BREEAM-NOR AP. Grønn Byggallianse, som eier og forvalter BREEAM-NOR, er en medlemsorganisasjon med nesten 300 medlemmer fra hele landet. Medlemmene består av alt fra bykommuner, byggherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører til leietakere.

Dette tjener du på å «BREEAME»

En britisk studie viser at et BREEAM-sertifikat kan oppnås mot liten eller ingen ekstrakostnad. For klassifiseringsnivå opp mot Excellent må man beregne noe ekstrakostnad, men denne er normalt under to prosent. Delivering Sustainable Buildings: Savings and Payback. Sweett Group & BRE  (2014).

På Schweigaards gate 21 og 23 var kostnadene for BREEAM NOR Excellent to promille av salgssummen. Det er ingen tvil om at BREEAM NOR setter et stempel som gir verdi så fremt objektet er riktig og har god beliggenhet – Petter Eiken, adm. dir., ROM Eiendom AS.