Årets grønne driftskonferanse

 Hvor: Rebel             Når: 24. november 2022

Energieffektivisering av bygg handler både om tekniske løsninger og om å ha praktisk kompetanse på bærekraftig drift. Bli med på årets grønne driftskonferanse for å få inspirasjon, ny kunnskap og se eksempler på hvordan energieffektivisering er en nøkkel for å nå klimamålene.

Norge og EUs Klimagassutslipp skal halveres innen 2030. I tillegg har skyhøye strømpriser og en mer usikker sikkerhetspolitisk situasjon i Europa gjort at det snakkes mer om energieffektivisering enn aldri før. På Årets grønne driftskonferanse ser vi på hvordan du kan gå fra ord til handling for smartere og mer bærekraftig drift av dine bygninger.

Olje- og energiminister Terje Aasland (AP ) kommer for å holde innlegg om regjeringens energipolitikk, samt kåre Årets grønne driftsteam.

Streaming

Program

08:00–08:30: Frokost og kaffe/te
Konferansestart: 08.30

Åpningstale: Trenger vi å tenke nytt om energieffektivisering? v/Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev

Fremtidens energipriser v/NVE, Maren Aschehoug Esmark

NVE presenterer status når det gjelder energieffektivisering i bygg, og hvordan NVE modellerer og måler dette. Hva finnes av virkemidler i Norge i dag? I hvilken grad brukes de, og hva rører seg i EU av eksisterende og foreslåtte tiltak?

Hvilke tiltak sikrer at vår bransje når 2030-målene? v/Storebrand Eiendom, Rune Stenbro

Hva gjør Storebrand for å nå 2030-målene? Hvilke tiltak? Hva er forventet effekt av tiltakene?

Hva er potensialet for sparing i næringsbygg? v/SINTEF, Igor Sartori

En ny SINTEF-studie ser på potensialet for energisparing i bygningsmassen mot 2050. Fortsetter dagens trender for bygging og rehabilitering fører det til økning i samlet energibruk. Potensialet for sparing er 23 TWh.

09:30 – 09:50 Pause

God drift er meget viktig for å lykkes med PropTech-prosjekter v/Höegh Eiendom, Jennifer Lamson

Det er mye snakk om teknologi og PropTech, men det kan ikke være løsrevet fra drift av bygg. Ingenting fikser seg selv, uansett hvor smart teknologien er.

Systematisk arbeid med miljøprestasjoner over tid og erfaringer med BREEAM in-use v/Olav Thon Gruppen, Sandus Naveed og Jarle Andersen Aasness

Olav Thon Gruppen jobber systematisk med miljøprestasjoner over tid og har valgt å bruke BREEAM In-Use sertifisering system i dette arbeidet.

Grønt podium med tre leverandører som presenterer bærekraftige produkter

Entra Labs presentasjon. Presentasjon av Rebel v/Entra, Fredrik Helmen og Carine Blyverket

Fang energityven: Resultater v/Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge

Videopresentasjon av de nominerte til Årets grønne driftsteam

Betydningen av å energieffektivisere og kåring av årets grønne driftsteam v/Olje- og energiminister Terje Aasland (AP)

11:30-12:15: Lunsj

12:15-13:00: Befaring på Rebel

13:00: Konferanse ferdig

Disse møter du på grønt podium

Grønt Podium er en arena der produsenter og leverandører som er medlem i Grønn Byggallianse viser hvordan deres produkt eller løsning bidrar til bærekraft.