Frokostmøte 28.11.17: Merverdien av grønne bygg

Hvorfor etterspør noen investorer grønne bygg? Hva er det som driver byggeiere til å bygge grønne bygg? Hva er det leietakerne primært er opptatt av? Hvor mye vet vi om status og framdrift i utviklingen mot en gjennomfarget grønn byggportefølje?

1. Merverdien av Grønne bygg – True colours og Tenants Shade of green
Kjetil Gulbrandsen, rådgiver i Grønn Byggallianse – Se presentasjonen

2. Hvordan bruke kapital og eierskap for å fremme det grønne skiftet
Matthew Smith, Head of Sustainable Investment i Storebrand
– Se presentasjonen

3. Hvorfor og hvordan grønne finansielle løsninger kan og bør benyttes
Mats Olausson, Senior Advisor, Climate & Sustainable Financial Solutions SEB
– Se presentasjonen

4. Bærekraft integrert i eiendomsinvesteringer for god risikojustert avkastning
Susanne Gløersen, bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning
– Se presentasjonen

5. Nøkkeltall i undersøkelsen
Kjetil Gulbrandsen – Se presentasjonen (Ekstra – se også denne)

6. Hvordan kan eiendomsaktører forberede seg på endringer i rammebetingelser mot 2050?
Rolf Hagen Context og Kyrre Texnæs, Creator of Movement

7. Enova som støttespiller for utvikling og implementering av grønne tiltak
Anders Solem, fung. markedssjef Bygg og energisystemer i Enova
– Se presentasjonen