Veileder for klimagassreduksjoner: Boligblokker

Veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset boligblokker. Veilederen er utviklet i samarbeid med EBA og Norsk Eiendom.

 

OBS: det kan forekomme oppdateringer i veilederen for boligblokker. Se til enhver tid oppdatert versjon her

Last ned publikasjonen her: