Tips til deg som er på boligjakt

Lykke til i jakten etter en glad bolig!

Last ned brosjyren her.

Du skal ikke tro at alt som selges har god kvalitet

Gode bygg betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter for deg som skal kjøpe. Det er ikke alltid lett å se og forstå hva som er god kvalitet. Bruk derfor disse enkle tipsene i din jakt på din  nye bolig.

Du skal ikke tro at dagslyset kommer av seg selv

Hvor godt er dagslyset? Gjelder det alle rom? Kan dagslyset dokumenteres? Finnes det gode solavskjermingsløsninger? Er det mulig å se et solskjema for bygget som viser solas gang gjennom året?

Du skal ikke kjøpe avgass-bolig

Hvor godt er inneklima? Kan det dokumenteres at det er benyttet helse- og miljøvennlige produkter som ikke gir avgasser?

La kollektivtrafikken komme til deg

Hvordan er det med kollektivtransport, lading av EL-bil og parkering? Hvor langt er det til kollektivtransport og hvor ofte går de? Finnes det god plass til å sette fra seg barnevogn, akebrettet etc.?

Du skal ikke stjele sykler

Hvor kan jeg (trygt) parkere sykkelen? Hvor mange sykkelplasser er det for leiligheten? Og hva slags kvalitet er det på sykkelparkering?

Du skal holde hverdagslogistikken hellig

Hva slags nærservice finnes og hvor langt unna er de? Hvor er matbutikken, skoler, barnehage.

Du skal ta støy på alvor

Er det tall på støymålinger og hva viser de?

Du skal ikke misbruke eller sløse med vannet

Hva slags vannbesparende tiltak er det i boligen (dusj, toalett). Hvordan benyttes overvannet? Er det vurdert flom og evt. hvilke sikringstiltak er gjort for å hindre at det oversvømmes i kjeller?

Du skal ikke begjære din nestes hage

Hvordan er utearealene og hvem har tilgang til dem?

Du trenger ikke steintavler – men en god manual er ikke å forakte

Finnes det en god brukerveiledning for boligen på boligmappa med dokumentasjon av alle de påståtte kvalitetene over? Spør om bygget er BREEAM-sertifisert. Det gir deg økt trygghet!

Lykke til i jakten etter en glad bolig!

Last ned publikasjonen her: