Handlingsplan bygg 2023

Mottoet for vår handlingsplan står fast også for 2023: Fra Ord til handling. 

Våre medlemmer og resten av bygg-, anleggs – og eiendomssektoren har i 2022 opplevd både globale og lokale utfordringer i rammevilkårene. Mange kriser treffer vår sektor samtidig– ikke minst krig og klimakrise. Det er derfor usikkerhet i forventet aktivitetsnivå for næringen for 2023. Det er likevel vurdert at pågående kriser ikke vil påvirke Grønn Byggallianse sitt arbeid i særlig omfang, fordi klima- og miljøarbeid vil være både viktig og nødvendig i året som kommer. Skal vi lykkes med å nå målene for 2030 og senere i 2050, må arbeidet med bærekraft fortsette med uforminsket styrke. Målene vi har satt oss er og må være ambisiøse og vi må fortsette den hurtige handlingstakten dersom vi skal lykkes med å komme nærmere vår visjon om at bærekraft skal være det naturlige valget.

Les handlingsplanen:

Last ned publikasjonen her: