Grønn materialguide

Dette er en praktisk og pedagogisk oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer.

Grønn materialguide hjelper arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i tidligfase.

Prosjekterende kan bruke guiden som bistand til å definere funksjons- og dokumentasjonskrav, for å sikre valg av produkter med lav miljøpåvirkning.

Vurderes mot fem sentrale miljøtemaer

Veilederen beskriver miljøpåvirkningen til en rekke produktgrupper, inndelt etter bygningsdel og bruksområde.

Produktgruppene er kort beskrevet med informasjon om hvordan de påvirker de fem sentrale miljøtemaene:

  • global oppvarming
  • ressursgrunnlag
  • sirkulærøkonomi
  • miljøgifter
  • inneklima

I tillegg omtales produktgruppens tilgang på miljødokumentasjon og forhold til miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR.

Grønn materialguide – tidligere versjoner

Versjon 3.0 ble utgitt i august 2020 og var vesentlig bearbeidet. Miljødata ble oppdatert, sirkulærøkonomi utdypet og terskelverdier for noen nøkkelmaterialer som kan benyttes i et kravsdokument er utarbeidet.

Versjon 3.1 er supplert med ny informasjon om kledninger og dekker utomhus. I tillegg er noen terskelverdier justert og ny veiledning om bruk av terskelverdier lagt til.

Versjon 4.0 er oppdatert høsten 2023 og våren 2024, med vekt på datagrunnlaget. Det skjer store endringer i hvordan materialer utvinnes og produseres, og den nye veilederen er basert på oppdaterte data for alle miljøtemaene. Noe tekst er bearbeidet og ny informasjon lagt til.

For vurdering av enkeltprodukter henvises det til ECOproduct-metoden.

Materialguiden er støttet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og utviklet av Grønn Byggallianse og Context AS.

Har du spørsmål eller innspill til materialguiden?

Spørsmål, tilbakemeldinger og innspill til fremtidige revisjoner kan sendes til: materialguide@context.as.

Last ned publikasjonen her: